Măsuri de prevenție a riscurilor de sănătate și securitate în muncă prin expunere la Covid-19

Regăsiți AICI informații în limba română privind măsuri de prevenție a riscurilor de sănătate și securitate în muncă prin expunere la Covid-19, publicate de Ministerul Sănătății spaniol la 30 aprilie 2020, informează Ambasada României în Regatul Spaniei.
PROCEDURA DE URMAT PENTRU PREVENIREA RISCURILOR DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ PRIN EXPUNERE LA SARS-CoV-2 (ultima actualizare - 30 aprilie 2020) 
Sursa: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf 
MĂSURI DE PREVENȚIE 
MĂSURI ORGANIZATORICE
- Implementarea măsurilor necesare pentru a minimiza contactul dintre lucrători și între aceștia și potențialii clienți sau public care ar putea veni la locul de muncă. În acest sens, aranjarea locurilor de muncă, organizarea circulației persoanelor și distribuția spațiilor (mobilier, rafturi, coridoare etc.) la locul de muncă trebuie modificate, pe cât posibil, pentru a asigura menținerea distanței de siguranță de 2 metri.
- Stabilirea planurilor de continuitate a afacerii în cazul unei creșteri a concediilor medicale sau a unui scenariu de risc ridicat de transmitere a virusului la locul de muncă, cu participarea și acordul reprezentanților legali ai lucrătorilor.
- Luarea în considerare a posibilităților de redistribuire a sarcinilor și/sau muncă la distanță, dacă este necesar.
În acele unități deschise publicului, se vor lua în considerare următoarele considerații:
- Capacitatea maximă trebuie să permită respectarea măsurilor extraordinare dictate de autoritățile sanitare, în special cele referitoare la distanțele de siguranță.
- Unde este posibil, va fi instaurată activarea mecanismelor de control al accesului la intrarea în incintă. Acest control de acces trebuie să garanteze respectarea strictă a capacității maxime calculate pentru această situație extraordinară.
- După caz, se vor stabili măsuri pentru organizarea clienților care rămân în afara unității care așteaptă să intre atunci când capacitatea o permite. Tot publicul, inclusiv cel care așteaptă în afara unității, trebuie să păstreze strict distanța de siguranță.
- Clienții vor fi clar informați despre măsurile organizatorice și despre obligația lor de a coopera în îndeplinirea acestora. 
MĂSURI DE PROTECȚIE PERSONALĂ 
Modul optim de a preveni transmiterea este de a utiliza toate măsurile preventive, adaptate, nu doar Echipamentele Individuale de Protecție (EIP). Aplicarea tuturor măsurilor de control poate oferi un grad suplimentar de protecție. 
Informațiile despre Echipamentele Individuale de Protecție, pregătite împreună cu Institutul Național pentru Securitate și Sănătatea Muncii, sunt incluse în anexele II și III. Anexa III prezintă alternative și strategii pentru optimizarea utilizării măștilor, îmbrăcămintei de protecție și mănușilor.
Regăsiți AICI întregul document cu informații în limba română privind măsuri de prevenție a riscurilor de sănătate și securitate în muncă prin expunere la Covid-19, publicate de Ministerul Sănătății spaniol la 30 aprilie 2020, informează Ambasada României în Regatul Spaniei.