MEN: Noile manuale digitale pentru clasele I și a II-a pot fi deja utilizate la cursuri

Ministrul Educației Naționale, Remus Pricopie, a semnat ordinele privind aprobarea noilor manuale destinate disciplinelor din clasele I și a II-a, câștigătoare ale licitației organizate de MEN, astfel că de miercuri cadrele didactice, elevii, părinții și publicul larg le pot accesa gratuit intrând pe site-ul www.manuale.edu.ro.

Astfel, cadrele didactice pot folosi deja la clasă manualele digitale disponibile. Până la achiziționarea pachetului manual print — manual digital, ele pot fi consultate pe platforma pusă la dispoziție de MEN.

Potrivit unui comunicat de presă al MEN, manualele sunt pentru disciplinele "Matematica și explorarea mediului" pentru clasele I și a II-a, "Comunicare în limba română", clasa a II-a, "Comunicare în limba modernă — Limba engleză" pentru clasele I și a II-a, "Comunicare în limba maternă maghiară', clasa I și 'Comunicare în limba română pentru minorități", clasa I.

"În perioada 16 — 22 octombrie, cadrele didactice din învățământul primar vor alege din oferta existentă manualele adecvate nivelului de pregătire a clasei. Comenzile pentru manualele în format print și digital vor fi făcute de către școli și transmise inspectoratelor școlare județene/ al municipiului București și Centrului Național de Evaluare și Examinare (CNEE). La finalul procesului de centralizare a cererilor, CNEE va încheia contracte cu ofertanții care au câștigat licitația, în vederea achiziționării manualelor solicitate de către unitățile de învățământ. Editurile vor tipări și distribui manualele către inspectoratele școlare județene/ al municipiului București. Noile manuale sunt parte a unui proces de modernizare a educației, de adaptare a ei la realitățile societății contemporane. Procesul de actualizare și modernizare a manualelor se desfășoară în paralel cu revizuirea programelor școlare pentru învățământul preuniversitar. Manualele pentru clasele I și a II-a sunt, așadar, o consecință firească a aplicării noului curriculum", precizează MEN.

Noile manuale au și o componentă digitală, însă varianta digitală nu înlocuiește manualul tipărit, cele două variante ale manualelor (print și digital) funcționând în paralel.

"Introducerea formatului digital este un pas în plus pe care MEN îl face pentru adaptarea învățământului românesc la tendința mondială de utilizare a tehnologiei informației în procesul de predare — învățare. Manualele digitale au un grad mai mare de interactivitate, sporind gradul de interes al elevilor și contribuind la creșterea calității și performanțelor actului educațional. Un alt avantaj al noilor manuale este că acestea prezintă mai multă rigoare în privința calității conținutului", susține MEN.

Viabilitatea manualelor este de patru ani școlari, cu posibilitatea de extindere pentru încă doi ani școlari, cu condiția reevaluării lor. Manualele școlare sunt supuse unui proces periodic de analiză pe durata valabilității lor.

"În ceea ce privește lotul de manuale pentru disciplina 'Comunicare în limba română', clasa I, contestat de către unii ofertanți participanți la licitație, MEN așteaptă decizia Consiliului de Soluționare a Contestațiilor", se mai arată în comunicat.