MFP: Programul “Prima mașină” va beneficia în 2014 de un plafon total al garanțiilor de 50 de milioane de lei

Programul guvernamental de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, prin care statul va garanta finanțarea pentru achiziția unui autoturism nou, va beneficia în 2014 de un plafon total al garanțiilor de 50 de milioane de lei, potrivit proiectului normelor de implementare a programului, postat vineri pe site-ul MFP.

Conform acestor propuneri, persoanele fizice cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani (inclusiv) la data aprobării creditului vor beneficia de finanțare — exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit — care va acoperi maximum 95% din prețul de achiziție prevăzut în factura proformă. Din finanțarea acordată, 50% va reprezenta garanția statului.

"Persoanele cu vârsta de peste 36 ani (inclusiv) la data aprobării creditului vor beneficia de finanțare — exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit — care va acoperi maximum 90% din prețul de achiziție prevăzut în factura proforma. Din finanțarea acordată, 40% va reprezenta garanția statului", se arată în proiect.

Pentru a beneficia de garanția acordată de stat prin acest program, potrivit proiectului normelor de aplicare, persoanele fizice trebuie să îndeplinească o serie de condiții. Astfel, aceștia trebuie să facă dovada, cu declarație pe proprie răspundere și cu copia facturii proformă emise de vânzător, că autoturismul care se achiziționează în cadrul programului este nou, este produs în spațiul intracomunitar sau provenit din import, îndeplinește cel puțin cerințele minime ale standardului EURO 5, este achiziționat de la o persoană juridică care are ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor și are un preț de achiziție care nu depășește suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA.

De asemenea, trebuie să dispună de un avans de minimum 5% (pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani), respectiv 10% (pentru persoanele cu vârsta de peste 36 de ani) din prețul de achiziție în cazul finanțărilor garantate, care acoperă diferența dintre prețul de achiziție a autoturismului nou, rezultat din factura proformă și finanțarea garantată; să nu înstrăineze autoturismul nou achiziționat în cadrul programului pe toată durata de valabilitate a garanției; să asigure autoturismul nou achiziționat din finanțarea garantată, printr-o poliță de asigurare de tip Full CASCO fără franciză, care va acoperi cel puțin riscurile totale și parțiale de furt și daună; beneficiarul acceptă constituirea unei ipoteci mobiliare asupra drepturilor derivând din polița de asigurare în favoarea statului român, reprezentat de MFP, și a finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare, pe toată durata finanțării garantate.

Proiectul normelor de aplicare a Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi stabilește o serie de condiții și criterii de eligibilitate și pentru finanțatori, precum și procedura detaliată de implementare a acestuia.

Proiectul normelor de aplicare supus consultării publice va fi transmis spre analiză și aprobare Guvernului.