Miercuri – proba scrisă a examenului de definitivare în învăţământ; sunt aşteptaţi peste 7.400 de candidaţi

Peste 7.400 de candidaţi sunt aşteptaţi miercuri la proba scrisă a examenului naţional de definitivare în învăţământ, informeazã AGERPRES.
Potrivit Ministerului Educaţiei Naţionale, proba scrisă se va desfăşura începând cu ora 10,00, în 42 de centre de examen (câte unul în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti).
În acest an, proba va fi susţinută la 96 de discipline.
Dintre cei 8.064 de candidaţi înscrişi la începutul anului şcolar au fost admişi la proba scrisă de miercuri 7.482 de candidaţi care au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs "Bine" sau "Foarte bine", media aritmetică a notelor obţinute la cele două inspecţii la clasă şi la evaluarea portofoliului profesional - minimum 8, dar note nu mai mici de 7 la probele menţionate anterior, precizează MEN.
Conform Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, în vederea susţinerii probei scrise, candidaţii vor avea acces în sălile de examen cel mai devreme la ora 8,00 şi cel mai târziu la ora 8,45, în baza unui act de identitate/ paşaport valabil.
După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de patru ore.
A fost înregistrat un număr mare de candidaţi înscrişi la următoarele discipline/specializări: Limba română şi literatură pentru copii/metodica activităţii instructiv-educative din învăţământul preşcolar - învăţământ preşcolar în limba română (2.079); Limba şi literatura română şi Matematică/metodica predării acestora - învăţământ primar în limba română (1.367); Educaţie fizică şi sport/specialitate şi metodica predării acesteia (856); Limba şi literatura engleză/specialitate şi metodica predării acesteia (464); Limba şi literatura română/specialitate şi metodica predării acesteia (401).
Subiectele şi baremele de evaluare sunt asigurate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi vor fi afişate, după susţinerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro (ora 16,00) şi la avizierele centrelor de examen.
Lucrările scrise vor fi evaluate în şase centre organizate la nivel naţional.
Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie cel puţin 8 pentru promovarea examenului.
Primele rezultate vor fi afişate în data de 31 iulie în centrele de examen şi pe definitivat.edu.ro. Contestaţiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 31 iulie, după afişarea rezultatelor, şi 1 august până la ora 14,00.
Rezultatele finale se afişează în centrele de examen şi pe site-ul definitivat.edu.ro în data de 5 august.
Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen naţional, menţionează MEN. Prin dobândirea definitivării în învăţământ, cadrul didactic depăşeşte stadiul de debutant şi poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învăţământ preuniversitar şi de a participa ulterior la susţinerea examenelor pentru obţinerea gradelor didactice, adaugă MEN.