Ministerul Finanțelor modifică legislația programului “Prima casă” pentru a putea reduce garanția pe locuințele vechi la 40%

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) propune modificarea legislației pentru "Prima Casă", astfel încât Strategia programului pentru 2017-2021, adoptată recent de Guvern, care prevede stimularea achiziției de locuințe mai noi de cinci ani, să intre în vigoare de la data de 1 ianuarie 2017, informează AGERPRES.
'Prin prezentul proiect se propune introducerea unor reglementări privind garantarea de către stat în procent de 50% din valoarea creditelor destinate achiziției de locuințe (exclusiv principalul) a locuințelor noi și/sau consolidate, iar pentru locuințele care nu se încadrează în această categorie procentul garantat de stat va fi de 40% în valoarea creditelor destinate achiziției de locuințe (exclusiv principalul)', se arată în nota de fundamentare a actului normativ.
Potrivit documentului, prin locuință nouă, în sensul programului "Prima casă" se înțelege orice imobil care respectă cerințele pentru a fi încadrată în categoria imobilelor cu destinația de locuință, recepționată la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat. În această categorie intră și locuințele consolidate în sensul reducerii riscului seismic cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat.
Conform Ministerului, creșterea calității vieții prin îmbunătățirea condițiilor de locuire în România și stimularea achiziției de locuințe noi în cadrul programului "Prima casă" sunt principalii piloni cuprinși în strategia 2017-2021.
'În acest context, este necesară introducerea la nivelul legislației primare a unor reglementări prin care să fie diferențiate categoriile de locuințe care pot fi achiziționate în cadrul Programului și să se individualizeze procentele de garantare corespunzătoare fiecărui tip de tranzacție', subliniază Ministerul Finanțelor.
Pe de altă parte, pentru asigurarea funcționalității Programului și pentru a avea timpul necesar realizării noilor dezvoltări ale aplicației informatice dedicate implementării programului 'Prima casă' se propune introducerea unei dispoziții tranzitorii conform căreia solicitările de acordare a unei finanțări garantate transmise până la data intrării în vigoare a noii ordonanțe se soluționează prin aplicarea dispozițiilor legale în vigoare la data depunerii lor, se mai arată în nota de fundamentare.