Ministerul Muncii: Indemnizația pentru persoanele cu handicap ar putea fi majorată cu 15,98%, din 2015 (proiect)

Persoanele cu handicap ar putea primi o majorare de 15,98%, începând din 2015, a indemnizației lunare și a bugetului personal complementar, măsura fiind inclusă într-un proiect de Hotărâre de Guvern pus în dezbatere publică.

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) a lansat în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea cuantumului prestațiilor sociale prevăzute la articolul 58, alineatul 4 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată.

Potrivit documentului, se prevede actualizarea cuantumului indemnizației lunare și al bugetului personal complementar lunar, aceste beneficii fiind raportate la indicatorul social de referință (ISR).

Creșterea nivelului acestor prestații sociale va fi cu 15,98%, începând din ianuarie 2015. În consecință, indemnizația lunară ar urma să crească de la 202 de lei la 234 de lei pentru persoanele cu handicap grav (respectiv 0,468 ISR), indiferent de venituri, și de la 166 de lei la 192 de lei pentru persoanele cu handicap accentuat (respectiv 0,384 ISR).

Bugetul personal complementar lunar ar urma să fie majorat, de la 1 ianuarie 2015, de la 91 de lei la 105 lei pentru persoanele cu handicap grav (0,210 ISR), de la 68 de lei la 78 de lei pentru persoanele cu handicap accentuat (0,156 ISR) și de la 33,5 lei la 38 de lei pentru persoanele cu handicap mediu (0,076 ISR).

'Această actualizare reflectă indicele de creștere a prețurilor de consum pentru perioada ianuarie 2009 — decembrie 2012', se arată în nota de fundamentare care însoțește documentul.

Fondurile necesare pentru plata acestor prestații sociale vor fi asigurate din bugetele proprii ale județelor, respectiv cele ale sectoarelor municipiului București, din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Conform notei de fundamentare a proiectului, media pe cinci ani a impactului financiar asupra bugetului general consolidat este de 297,882 milioane de lei. Proiectul de act normativ se va afla în dezbatere publică până pe 8 decembrie 2014.