MMPS: 47.029 de copii se aflau în sistemul de protecţie specială, la finele lunii iunie 2021

Numărul copiilor aflaţi în sistemul de protecţie specială era, la sfârşitul lunii iunie 2021, de 47.029, dintre care 13.504 de copii (28,71%) se aflau în servicii de tip rezidenţial şi 33.525 de copii (71,29%) beneficiau de măsură de protecţie specială în servicii de tip familial, conform statisticilor publicate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS), preluat de AGERPRES.
Dintre copiii care beneficiau de de măsură de protecţie specială în servicii de tip rezidenţial, 10.669 se aflau în servicii de tip rezidenţial publice, iar 2.835 de tip privat.
În cazul copiilor care beneficiau de măsură de protecţie specială în servicii de tip familial, 17.549 de copii se aflau la asistenţi maternali, 11.600 copii erau la rude până la gradul IV inclusiv, şi ˜ 4.376 de copii la alte familii sau persoane.
"Reducerea intrării copiilor în sistemul de protecţie specială nu ar fi fost posibilă fără dezvoltarea serviciilor de prevenire a separării copiilor de părinţi (centre de zi, centre de recuperare, centre de consiliere etc.). Începând cu 1 ianuarie 2005 serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul consiliilor locale sunt principalele responsabile cu dezvoltarea acestora, ajungând la 30 iunie 2021 să ofere servicii pentru 40,46% din copiii beneficiari de astfel de servicii, pentru 27,07% oferind organismele private acreditate, iar 32,47% sunt beneficiari ai serviciilor de prevenire oferite de Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului", precizează MMPS.
La 30 iunie 2021, existau 1.074 de servicii de tip rezidenţial publice şi 302 servicii de tip rezidenţial ale organismelor private acreditate. Aceste servicii includ centre de plasament clasice sau modulate, apartamente, case de tip familial, centre maternale, centre de primire în regim de urgenţă, alte servicii (serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, adăpost de zi şi de noapte).
Din totalul celor 1.376 servicii de tip rezidenţial, un număr de 271 servicii de tip rezidenţial (260 servicii de tip rezidenţial publice, respectiv 11 servicii de tip rezidenţial private) erau destinate copiilor cu dizabilităţi.
Numărul copiilor care beneficiau de măsură de protecţie specială în aceste servicii destinate copiilor cu dizabilităţi era de 3.821 de copii, în scădere cu 383 de copii faţă de aceeaşi perioadă a anului 2020.
La finele primului semestru din 2021, în cadrul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) de la nivelul judeţelor/sectoarelor municipiului Bucureşti, în departamentul "Protecţia Copilului" erau angajate 31.827 de persoane, cu 948 persoane mai puţin faţă de 30 iunie 2020 şi cu 658 persoane mai puţin comparativ cu data de 31 decembrie 2020.
Potrivit sursei citate, din cei 31.827 de angajaţi, 4.667 (14,66%) erau incluşi în aparatul propriu al DGASPC, 11.746 (36,91%) erau asistenţi maternali profesionişti, 11.582 (36,39%) angajaţi în serviciile de tip rezidenţial şi 3.832 (12,04%) angajaţi în servicii de îngrijire de zi.
Sursa: www.agerpres.ro