MMPS: Pentru a-şi păstra ajutorul social, beneficiarii vor trebui să vină la AJOFM pentru măsuri de activare pe piaţa muncii

Pentru a-şi păstra ajutorul social, beneficiarii vor fi obligaţi să se prezinte, din 6 în 6 luni, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pentru a li se aplica măsuri de activare pe piaţa muncii, potrivit prevederilor unui proiect de ordonanţă de urgenţă redactat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS), se menţionează într-un comunicat remis luni de instituţie, preluat de AGERPRES.
"Pentru a preveni dependenţa de acest tip de sprijin acordat de stat şi pentru a stimula angajarea, se introduce obligativitatea ca persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social să se prezinte la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă din 6 în 6 luni sau de câte ori sunt solicitate de acestea, pentru a li se aplica măsuri de activare pe piaţa muncii", se precizează în comunicatul MMPS.
Neprezentarea la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă va fi asimilată refuzului unui loc de muncă şi va conduce la încetarea ajutorului social, cu posibilitatea depunerii unei noi solicitări după o perioadă de 12 luni, conform prevederilor proiectului de ordonanţă de urgenţă.
O altă măsură inclusă în document permite menţinerea acordării ajutorului social pe o perioadă de 6 luni din momentul angajării beneficiarului, în cazul în care noul angajat semnează un contract de muncă pe o perioadă de minim 24 de luni, conform comunicatului Ministerului Muncii.
În cazul în care contractul de muncă încetează din iniţiativa angajatorului în mai puţin de 24 de luni, sumele acordate cu titlu de ajutor social nu vor constitui debit şi nu vor fi recuperate, însă dacă raporturile de muncă încetează din motive imputabile angajatului, sumele acordate cu titlu de ajutor social vor fi recuperate pe întreaga perioadă, se menţionează în documentul elaborat de Ministerul Muncii.
MMPS estimează că de măsura prelungirii acordării ajutorului social vor beneficia în acest an aproximativ 10.000 de persoane.
De asemenea, proiectul de OUG introduce prevederi referitoare la înscrierea persoanelor apte de muncă în programul educaţional de tip" A doua şansă", în contextul în care nefinalizarea studiilor de bază creează dificultăţi de angajare multor beneficiari de venit minim garantat, arată MMPS.
"Înscrierea în acest program se va face la recomandarea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, pe baza locurilor disponibile comunicate de inspectoratele şcolare, iar refuzul de participare va conduce la încetarea ajutorului social şi interzicerea solicitării unui nou drept pentru o perioadă de 12 luni, ca şi în cazul refuzului unui loc de muncă", se precizează în comunicatul Ministerului Muncii.
Totodată, documentul redactat de MMPS propune decontarea transportului pentru cei care urmează cursurile programului "A doua şansă" la o distanţă mai mare de 5 kilometri faţă de domiciliu, în cuantum de 500 lei/persoană/semestru şcolar. Decontarea ar urma să se facă de către autorităţile administraţiei publice locale, din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
MMPS estimează că de măsura includerii în programul "A doua şansă" vor beneficia în acest an aproximativ 5.000 de persoane.
Pe de altă parte, proiectul de ordonanţă de urgenţă include şi măsuri care să contribuie la reducerea şomajului în rândul categoriei acelor tineri care nu au un loc de muncă, nu sunt într-un program de învăţământ sau de formare profesională (NEET).
Principala modificare vizează extinderea grupei de vârstă din definiţia tânărului NEET, de la 16 - 30 de ani, în contextul în care în prezent definirea acestei categorii ia în considerare vârsta maximă de 25 de ani, notează Ministerul Muncii.
"Această modificare va implica o accesare mai mare de fonduri europene nerambursabile pe viitoarele programe operaţionale, respectiv alte categorii de fonduri puse la dispoziţie de către Comisia Europeană", se menţionează în comunicatul MMPS.
Ministerul Muncii estimează că de această măsură vor beneficia în perioada următoare, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, aproximativ 2.000 persoane, impactul financiar fiind estimat la 5.625.000 lei.
Sursa: www.agerpres.ro