MMPS: Rata persoanelor cu dizabilităţi, raportat la populaţia României, a fost de 3,87% la finele lui 2020

Numărul total de persoane cu dizabilităţi era, la finele anului trecut, de 857.638 de persoane, rata acestora, raportat la populaţia României, fiind de 3,87%, conform statisticilor publicate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, preluat de AGERPRES.
Din totalul persoanelor cu dizabilităţi, 98,03% (840.727 persoane) se aflau în îngrijirea familiilor şi/sau trăiau independent (neinstituţionalizate) şi 1,97% (16.911 persoane) erau în instituţiile publice rezidenţiale de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi (instituţionalizate) coordonate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii. Femeile reprezentau 53,25% din totalul persoanelor cu dizabilităţi.
La 31 decembrie 2020, numărul cel mai mare de persoane cu dizabilităţi se înregistra în municipiul Bucureşti (73.313), urmat de judeţul Prahova (37.732), iar cel mai mic număr se înregistra în judeţul Covasna (6.363 de persoane).
Numărul persoanelor cu vârsta de peste 50 ani reprezenta 72,72% din totalul persoanelor adulte cu dizabilităţi. Conform centralizării datelor pe grupe de vârstă, 53,04% erau persoane între 18-64 ani (415.995 persoane) şi 46,96% aveau peste 65 ani (368.369 persoane).
Numărul persoanelor cu handicap grav reprezenta 40,09% din total (faţă de 39,92% la 31 decembrie 2019), cele cu handicap accentuat 48,21% (faţă de 48,80% la 31 decembrie 2019), iar cele cu handicap mediu şi uşor 11,7% (faţă de 11,28% la 31 decembrie 2019).
La 31 decembrie 2020, numărul instituţiilor publice de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi era de 508 (faţă de 503 la 31 decembrie 2019), dintre care 453 rezidenţiale (443 la 31 decembrie 2019) şi 55 nerezidenţiale - de zi (60 la 31 decembrie 2019).
Aproximativ trei sferturi (73,29%) din instituţiile rezidenţiale publice pentru persoanele adulte cu dizabilităţi erau centre de îngrijire şi asistenţă (31,35%), având 6.480 de beneficiari, locuinţe protejate (32,01%), având 1.027 de beneficiari şi centre de abilitare şi reabilitare (9,93%) cu 1.968 beneficiari. Aceştia reprezintă 56,03% din numărul total de 16.911 persoane aflate în instituţiile rezidenţiale.
Un număr semnificativ de beneficiari exista şi în cele 52 de centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică, respectiv 4.755 persoane (28,12%).
Din cele 453 de instituţii publice rezidenţiale de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, 85 erau centre cu peste 50 de beneficiari. Aceste centre se află în proces de restructurare.
Conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, republicată, tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare.
Sursa: www.agerpres.ro