Noul sistem informatic MySMIS2021, disponibil oficial pe site-ul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

Platforma prin care vor fi depuse toate proiectele pentru accesarea celor 46 miliarde euro din Politica de Coeziune 2021-2027 este disponibilă oficial la https://mysmis2021.gov.ro, a anunţat, marţi, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, conform AGERPRES.
Rămâi aproape de Radio Românul, pentru a afla interviuri importante, știri de ultimă oră, dar și informații de larg interes pentru comunitatea românească din Spania și din întreaga lume.
Radio Românul este: Aproape de Tine!
Ai aplicația Radio Românul pe telefon?
Pe Aplicația Radio Românul, ne poți asculta din orice loc din lume!
Descarcă Gratuit Aplicația Radio Românul pe Telefon:
Disponibilă în Google Play pe Android - descarcă AICI
Disponibilă în App Store pe iOS - descarcă AICI
"România este acum într-un moment foarte important, având un buget de investiţii care este aproape dublu faţă de ceea ce înseamnă perioada de programare precedentă, dar şi faţă de Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. În acest sens, finalizarea sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ care stă la baza gestionării fiecărui cent din banii europeni de care dispunem era vitală pentru viitorul investiţiilor strategice naţionale. Am promis că pe 16 mai lansăm platforma. Ei bine, astăzi găsiţi pe site-ul ministerului noul sistem informatic, construit în conformitate cu regulile de transparentizare şi acces facil la fonduri. Îmbunătăţirea funcţionalităţilor platformei faţă de cea veche, prin automatizarea anumitor acţiuni în diversele etape din ciclul de viaţă al programului/proiectelor, va însemna pentru cei care accesează bani europeni eficientizarea şi accelerarea procesului de implementare a proiectelor. Mulţumesc pe această cale tuturor partenerilor implicaţi, în special Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, fără de care viitorul banilor europeni ar fi fost în pericol", a declarat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş.
Platforma este dezvoltată de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în conformitate cu reglementările Comisiei Europene şi cerinţele de transparentizare şi acces facil al beneficiarilor la fondurile externe nerambursabile, stabilite în cadrul Sistemului de management şi control.
Procesul de dezvoltare s-a axat inclusiv pe respectarea legislaţiei în vigoare şi răspunderea la nevoile de îmbunătăţire şi optimizare a utilizatorilor sistemului informatic MySMIS2014/SMIS2014+ . În acest sens, arhitectura sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ reflectă toate etapele ciclului de viaţă al unui proiect.
Potrivit sursei citate, aplicaţia MySMIS2021 acoperă toate etapele ciclului de viaţă al unui proiect - definirea apelului, elaborarea şi depunerea proiectului (cererii de finanţare), evaluarea, contractarea, achiziţiile, implementarea şi monitorizarea, prin module dedicate. Între modulele aplicaţiei există o interdependenţă, astfel încât informaţiile pot fi, pe de o parte, asociate codului unic al proiectului, şi pe de altă parte, agregate la diferite niveluri ale programului operaţional.
La acest moment, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene lansează platforma pentru etapa de preînscriere, pentru ca beneficiarii să aibă posibilitatea să creeze contul unic şi să introducă documentele preliminare necesare procesului de accesare a fondurilor europene. De asemenea, beneficiarii au acces la un sistem de Helpdesk, pentru a putea răspunde în cel mai scurt timp celor interesaţi de finanţările europene.
Ulterior, în cursul lunii iunie se va lansa modulul "Cereri de finanţare", care asigură introducerea de către beneficiari a informaţiilor necesare pentru completarea cererii. Modulul este utilizat pentru introducerea de informaţii structurate şi ataşarea de documente justificative în secţiuni definite în vederea elaborării şi transmiterii cererii de finanţare.
"Pentru atingerea obiectivelor, în cadrul aplicaţiilor MySMIS2021 (interfeţele Back Office şi Front Office), s-a introdus declaraţia unică în vederea simplificării procesului de evaluare, prin asumarea solicitantului că a respectat toate cerinţele pentru depunerea cererii de finanţare şi îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului, urmând ca solicitantul să prezinte toate documentele justificative în situaţia în care proiectul este admis la contractare pentru a face dovada îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate", susţin reprezentanţii MIPE.
Sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ asigură o utilizare facilă, transparentă, nediscriminatorie şi simplificată la fondurile europene, având ca obiective principale: reducerea birocraţiei pentru beneficiari; reducerea duratei proceselor de evaluare, selecţie şi contractare, pentru respectarea termenelor şi condiţiilor prevăzute de reglementările legale aplicabile în domeniu; eficientizarea procesului de implementare şi monitorizare a proiectelor de către autorităţile responsabile.
În vederea creşterii calităţii serviciilor publice, sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ facilitează schimbul de date cu sisteme informatice ale altor autorităţi, în baza principiului interoperabilităţii.
Reprezentanţii MIPE subliniază că s-a pus accent pe corelarea informaţiilor şi preluarea automată a acestora în diverse secţiuni ale aplicaţiei, pentru a reduce timpul necesar completării informaţiilor de către utilizatori, precum şi simplificarea procesului, prin comasarea sau eliminarea mai multor interfeţe care existau în vechiul sistem informatic MySMIS2014.
De asemenea, la nivelul MySMIS2021 s-a optimizat modalitatea de construire şi modificare a bugetului proiectului, iar informaţiile introduse se corelează automat cu alte secţiuni, în funcţie de tipul bugetului, după caz.
Mai mult, în cadrul noului sistem s-a îmbunătăţit sistemul de notificări, fiind introdusă şi posibilitatea de constrângere pentru respectarea unor termene de răspuns, funcţionalitate nouă, în proces de analiză.
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene reaminteşte că pentru dezvoltarea şi funcţionarea sistemului unic de management al informaţiei privind fondurile externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027, cadrul instituţional a fost adoptat de Guvern prin OUG nr. 172/2022. Actul normativ prevede că Serviciul de Telecomunicaţii Speciale va asigura dezvoltarea aplicaţiilor, administrarea tehnică a acestora şi a sistemului informatic MySMIS2021/ SMIS2021+, în timp ce MIPE va asigura administrarea operaţională.
În 2022, România a primit aprobarea Acordului de Parteneriat şi a tuturor celor 16 programe aferente Politicii de Coeziune 2021-2027, care aduc României 46 de miliarde de euro pentru investiţii strategice în spitale mai sigure, reţele strategice de transport, modernizarea infrastructurii de apă şi canalizare şi sprijin pentru mediul de afaceri.
Toate investiţiile cuprinse în Politica de Coeziune sunt stabilite pe baza analizei decalajelor şi a rezultatului procesului de cartografiere a infrastructurii, serviciilor şi nevoilor, inclusiv la nivel microregional, şi cuprind domenii precum ocuparea forţei de muncă, infrastructură, educaţie, locuinţe, sănătate, servicii sociale şi pentru îngrijire de lungă durată.
MIPE a lansat un calendar consolidat al apelurilor de proiecte în 2023, pentru programele cu finanţare din fonduri europene, care să permită o corelare a diferitelor surse, atât din Politica de Coeziune 2021-2027, cât şi din PNRR. Integral pe www.agerpres.ro
SURSA: AGERPRES
Foto: auth.mysmis2021.gov.ro