Participarea secretarului de stat Daniela Gîtman la Târgul Internațional de Carte „Gaudeamus”

Secretarul de stat pentru afaceri globale, Daniela Gîtman, a participat astăzi, 17 noiembrie 2016, la lansarea volumelor ”Prolegomene sau Introducere în filozofia şi sociologia istoriei universale” de Ibn Khaldoun şi ”Consonanțe poetice. Selecţie de versuri din lirica română și egipteană contemporană” în cadrul Târgului Internațional de Carte „Gaudeamus”, informează Ministerul Afacerilor Externe.
În intervenția avută cu acest prilej, oficialul MAE a felicitat editura PROEMA pentru proiectul editorial ”Biblioteca Arabă”, lansat încă din 2010, prin care au fost aduse în atenția publicului român traduceri ale unor opere literare reprezentative din diverse țări arabe. A apreciat că publicațiile reunite în colecția menționată contribuie, în mod semnificativ, la consolidarea relațiilor tradiționale dintre România și țările din spațiul arab, creând punți de comunicare între oameni și culturi.
Secretarul de stat Daniela Gîtman a făcut trimiteri succinte la aportul valoros pe care l-au avut cultura și civilizația arabă la dezvoltarea civilizației europene încă din Evul Mediu și a lăudat inițiativa editurii Proema de a permite publicului român să descopere opera lui Ibn Khaldoun, unul din cei mai luminați gânditori ai lumii medievale, care, datorită intuiției sale profunde cu privire la natura proceselor sociale și interconexiunile dintre domenii precum politică, economie, sociologie și educație, a fost considerat drept părintele sociologiei și economiei moderne.
Cu privire la antologia de poezie din lirica modernă română și egipteană, demnitarul MAE a salutat faptul că această apariție editorială a fost lansată în anul în care se sărbătorește aniversarea a 110 ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între România și Egipt, ca o mărturie a continuității și dezvoltării contactelor culturale româno-egiptene.
Nu în ultimul rând, secretarul de stat a subliniat că una din atribuțiile principale ale Ministerului Afacerilor Externe este de a promova dialogul intercultural și de a încuraja cultura ca dimensiune a dezvoltării, facilitând incluziunea, inovarea, democrația, drepturile omului, educația, prevenirea conflictelor, toleranța și înțelegerea reciprocă.
Lansarea celor două volume a avut loc cu participarea ambasadorilor din Republica Arabă Egipt și Republica Tunisiană, a directorului Institutului Diplomatic Român, domnul Dan Petre, și în prezența altor ambasadori și membri ai corpului diplomatic acreditat la București.