Persoanele cu handicap grav sau accentuat, scutite de la plata unor impozite începând cu data încadrării în gradul de handicap

Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat vor beneficia de scutirea de la plata impozitului datorat pentru veniturile din activități independente, veniturile din salarii, veniturile din pensii precum și veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură iar facilitatea se acordă pentru veniturile realizate începând cu data încadrării contribuabilului în gradul de handicap.
Guvernul a aprobat miercuri, printr-o Hotărâre, modificări și completări ale normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, necesare pentru a actualiza sau clarifica unele prevederi având în vedere modificările survenite asupra legislației fiscale.
Potrivit actului normativ menționat, scutirea de la plata impozitului pe venit se aplică conform documentelor justificative (certificat) pe care contribuabilii trebuie să le depună la Fisc și care atestă încadrarea în gradul de handicap grav sau accentuat.
Documentele menționate trebuie depuse și la angajator.
'Aceste completări sunt necesare în condițiile în care prin OG nr.4/ 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal a fost instituită scutirea de la plata impozitului pe venit, pentru veniturile din activități independente, veniturile din salarii, veniturile din pensii precum și veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură, realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat', se menționează într-un comunicat al Executivului.