Producătorii agricoli pot depune cereri pentru a beneficia de acciza redusă la motorina utilizată în agricultură, până pe 31 decembrie

Producătorii agricoli, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale sau organizațiile de îmbunătățiri funciare pot depune, până pe 31 decembrie 2016, Cererile de acord prealabil pentru finanțare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.
Potrivit unui comunicat al Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) transmis luni AGERPRES, cererea de acord prealabil pentru finanțare se depune anual, pentru fiecare an calendaristic aferent perioadei de aplicare a schemei de ajutor de stat reglementată prin Hotărârea Guvernului nr.1174/2014, respectiv 2015-2020, inclusiv.
Pe lista beneficiarilor schemei se află: producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, înregistrați în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantațiilor viticole, alte evidențe funciare; persoane juridice; grupuri de producători recunoscute sau organizații de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistrați în Registrul național al exploatațiilor și care dețin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere conform legislației în vigoare, în scopul obținerii producției agricole; organizațiile de îmbunătățiri funciare și federațiile de organizații de îmbunătățiri funciare înscrise în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare și Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare; organismele/organizațiile de cercetare, respectiv universitățile, institutele și stațiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanțare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală și de a-și face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.
'Persoanele fizice pot fi acceptate ca potențiali beneficiari ai prezentei scheme dacă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul prealabil, dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri trimestriale, se autorizează ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală', notează APIA.
Ajutorul de stat se acordă producătorilor agricoli care sunt înscriși: în Registrul unic de identificare (RUI) al APIA (să dețină ID fermier), în evidențele APIA cu suprafețele de teren pe care le exploatează sau în Registrul plantațiilor viticole (după caz), în Registrul agricol cu suprafețele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spațiile protejate (sere și solarii), precum și cu efectivele de bovine/ovine/caprine/porcine/ păsări/familii de albine/viermi de mătase (după caz), în Registrul național al exploatațiilor (RNE) al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor sau să dețină document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase (după caz).
De asemenea, pentru fi eligibili, solicitanții trebuie să exploateze minimum un hectar suprafață de teren, iar suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 hectare, cu excepția suprafețelor aferente legumelor cultivate în spații protejate. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuștilor fructiferi, suprafața minimă a parcelei trebuie să fie de cel puțin 0,1 hectare.
În plus, potențialii beneficiari trebuie să exploateze/să dețină/să crească animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase în vederea obținerii producției agricole pentru care solicită ajutorul de stat, respectiv să utilizeze instalații de irigat acționate cu motoare termice.
Cererea de acord prealabil pentru finanțare prin rambursarea diferenței de acciză se depune însoțită de o serie de documente, ce pot fi consultate pe pagina de internet a APIA.
Solicitările se depun la Centrele județene ale APIA sau al Municipiului București pe raza cărora sunt situate exploatațiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat sau unde au fost depuse cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață, respectiv la centrele județene APIA/Municipiului București pe raza cărora au fost depuse cererile pentru finanțare prin rambursare în cadrul schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură, precizează sursa citată.