Program de guvernare/ USR propune DNA-ul pădurilor, împădurirea României şi eliminarea furtului de lemne

USR propune în programul de guvernare, la capitolul mediu, 12 măsuri, printre care DNA-ul pădurilor, împădurirea României şi eliminarea furtului de lemn, informeazã AGERPRES.
Astfel, se propune anchetarea infracţiunilor grave de către DNA, infracţiunile de mediu urmând să fie soluţionate de procurori specializaţi pe astfel de probleme, cu concursul agenţilor judiciari detaşaţi, pe baza studiilor efectuate de specialişti tehnici pe probleme de mediu. Se are în vedere trimiterea legii în Parlament până la sfârşitul anului 2021 şi adoptare până în iulie 2022.
În ceea ce priveşte împădurirea România şi eliminarea furtului de lemn, se intenţionează împădurirea a 56.700 de hectare (păduri noi) şi 3.150.000 de metri pătraţi de noi zone de păduri urbane prin investiţia de 803 milioane de euro din Componenta 2 a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă.
"Accentul se va pune pe împăduriri în afara fondului forestier naţional şi extinderea acestuia prin împădurirea terenurilor degradate şi înfiinţarea de perdele forestiere de protecţie. Tranziţia către o comercializare transparentă şi controlabilă a lemnului exploatat prin depozite constituite ca puncte de intrare pe piaţă", se menţionează în document.
Termenul de implementare este 2024.
Pentru conservarea biodiversităţii şi protejarea pădurilor USR propune o strategie forestieră naţională armonizată atât cu strategiile din domeniul forestier de la nivel european şi nivel internaţional, cât şi cu alte politici sectoriale/ transsectoriale relevante şi să se axeze pe principiile rezultate din procesul de consultare cu factorii interesaţi din domeniu şi care are ca principal obiectiv conservarea biodiversităţii şi managementul activ al ariilor naturale protejate. Strategia forestieră va fi finalizată în 2022 şi pe baza ei se va formula şi adopta un nou Cod Silvic în 2023 (jaloane incluse în PNRR).
"Codul Silvic va extinde monitorizarea digitală a masei lemnoase, va modifica sancţiunile penale pentru tăieri ilegale şi va extinde sistemul SUMAL", se subliniază în programul de guvernare.
O altă măsură avută în vedere la capitolul Mediu vizează accesul liber în pădure, respectiv accesul public al cetăţenilor pietonal şi cu bicicleta în toate tipurile de păduri din România prin modificarea Codului silvic, cu termen de implementare 2022.
USR propune şi o politică de mediu digitală şi transparentă, respectiv transparentizarea reglementărilor de mediu, emiterea actelor de reglementare în
format digital şi publicarea tuturor actelor de reglementare emise de autorităţile pentru protecţia mediului (avize, acorduri, autorizaţii, autorizaţii integrate, amenajamente silvice, avize de gospodărire a apelor) pe un portal public, termenul de implementare fiind 2023.
În ceea ce priveşte combaterea schimbărilor climatice, programul de guvernare are în vedere actualizarea strategiei naţionale privind schimbările climatice şi implicarea sectoarelor economice (agricultură, industrie, transporturi, clădiri etc.) în combaterea schimbărilor climatice.
O altă măsură vizează un sistem rapid de plată a compensaţiilor pentru pagubele produse de fauna sălbatică, şi anume descentralizarea şi eficientizarea sistemului de plată a compensaţiilor pentru pagubele produse de fauna sălbatică în maximum 30 de zile şi eficientizarea managementului carnivorelor mari prin atragerea de fonduri europene, cu termen de implementare finele anului 2021.
În vederea reformei instituţiilor de mediu şi creşterii capacităţii instituţionale se propune audit extern şi reformă la Garda Naţională de Mediu, Romsilva, Agenţia Naţională pentru Mediu, Apele Române, Autoritatea Fondului pentru Mediu şi Agenţia Naţională pentru Arii Protejate prin reorganizare instituţională şi eficientizarea sistemului de management al ariilor protejate prin gestionare participativă. Termenul de implementare este 2024.
Măsurile avute în vedere de USR mai vizează: soluţii digitale de monitorizare a ilegalităţilor de mediu (Stop furtului din râuri şi eliminarea fraudelor din domeniul gestionării deşeurilor; protejarea albiilor râurilor prin implementarea "Inspectorului Balastierelor" şi combaterea furtului de material mineral. Introducerea "Inspectorului Gunoaielor" şi a trasabilităţii circuitului deşeurilor pe întregul lanţ) cu termen de implementare 2023; aer curat (monitorizare transparentă a calităţii aerului. Optimizarea, extinderea şi transparentizarea suplimentară a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului (RMNCA) şi îmbunătăţirea şi transparentizarea inventarelor de emisii), cu termen de implementare 2023; diversificarea programelor finanţate prin Administraţia Fondului de Mediu (digitalizarea şi extinderea liniilor de finanţare pe noi programe dedicate pentru domeniile biodiversitate, ape, păduri), cu termen de implementare 2022; fără gunoaie în natură - încurajăm reciclarea, cu termen de implementare ianuarie 2022.
Sursa: www.agerpres.ro