Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020, lansat oficial la Tulcea

În prezența secretarului de stat Simona Man, din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Direcția Generală Pescuit — Autoritate de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime a organizat, joi, Conferința de lansare a POPAM 2014-2020, informează AMOSNEWS.
În cadrul conferinței au fost dezbătute subiecte precum: noutăți față de vechea perioadă de programare, obiective, măsuri, condiții de eligibilitate, calendarul lansării măsurilor.
'Am avut dintotdeauna susținere totală din partea celor din cadrul Autorității de Management, poate cea mai mare deschidere pe care am găsit-o în rândul programelor operaționale. (...) Cred că toți cei prezenți suntem conștienți de faptul că am avut toată susținerea de la București din ultimele două guvernări și am putut, astfel, să punem Tulcea pe harta României', a transmis, la începutul conferinței, președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu.
Strategia de implementare a POPAM, care are o valoare totală de 223 de milioane de euro, este structurată pe 6 priorități ale Uniunii:
1. Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere — alocare indicativă: 17,8 milioane euro
2. Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere — alocare indicativă: 112,3 milioane euro
3. Încurajarea punerii în aplicare a Politicii Comune de Pescuit — alocare indicativă: 16,4 milioane euro
Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale — alocare indicativă: 44,9 milioane euro
4. Stimularea comercializării și prelucrării — alocare indicativă: 15,4 milioane euro
5. Stimularea punerii în aplicare a Politicii Maritime Integrate — alocare indicativă: 3,3 milioane euro
6. Stimularea punerii în aplicare a Politicii Maritime Integrate — alocare indicativă: 3,3 milioane euro