Proiect buget 2019/Creştere economică de 5,5%, inflaţie medie anuală de 2,8% şi deficit 2,55% pe cash

Bugetul de stat pentru anul acesta este construit pe un Produs Intern Brut de 1.022 miliarde de lei, reprezentând o creştere de 5,5% faţă de 2018, o inflaţie medie anuală de 2,8% şi un deficit bugetar estimat la la 2,55% din PIB (cash) şi 2,57% din PIB (ESA), potrivit datelor prezentate joi seara de Ministerul Finanţelor Publice, preluat de AGERPRES.
Anul trecut, Produsul intern brut s-a cifrat, potrivit datelor MFP, la 949,6 miliarde de lei, reprezentând o creştere de 4,5% faţă de anul anterior, iar inflaţia medie anuală a fost de 4,63%.
Rata şomajului va scădea uşor în acest an, la 3,2%, de la 3,31% în 2018, ceea ce înseamnă că, la sfârşitul lui 2019, numărul şomerilor va fi de 287.000 de persoane.
Câştigul salarial mediu net urcă la 3.085 de lei, în 2019, de la 2.685 lei în 2018, iar numărul mediu de salariaţi este estimat, de asemenea, în creştere la 6,655 milioane persoane, de la 6,525 milioane persoane în 2018.
Veniturile bugetului general consolidat pentru 2019 sunt proiectate la 341,4 miliarde de lei, respectiv 33,4% din PIB. Potrivit estimărilor autorităţilor, cele mai mari venituri sunt prevăzute la contribuţiile de asigurări sociale - 11,5%, TVA - 6,8 %, accize - 3%, impozit pe salarii şi pe venit - 2,3% din PIB.
Cheltuielile bugetului general consolidat pentru anul 2019 sunt estimate la 367,5 miliarde lei, ceea ce reprezintă 35,9% din PIB. Cele mai mari ponderi în PIB le au cheltuielile cu asistenţa socială - estimate la 109,8 miliarde lei, respectiv 10,7% din PIB (se menţin la aceeaşi pondere ca şi în anul 2018) şi cheltuielile de personal - în sumă de 102,5 miliarde lei (10% din PIB), însă pe termen mediu (2019 - 2021)se înregistrează o traiectorie descendentă a ponderii acestora în PIB. Cheltuielile cu bunuri şi servicii sunt estimate la 46,5 miliarde lei (4,5% din PIB), în creştere cu 1,8 miliarde lei faţă de cele efectuate în anul 2018. Din această creştere, 1,5 miliarde de lei reprezintă bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.
Potrivit Ministerului Finanţelor, principalele obiective ale bugetului pe anul 2019 sunt susţinerea investiţiilor publice, educaţia şi sănătatea.
Cheltuielile cu investiţiile sunt preconizate la 46,8 miliarde lei (4,57% din PIB), în creştere cu 12,5 miliarde lei faţă de 2018. Principalele cheltuieli asigurate de la bugetul de stat pe anul 2019 vizează Programul Naţional de Dezvoltare Locală (2,5 miliarde lei), Programul de interes public şi social derulat de Compania Naţională de Investiţii (1,1 miliarde lei), investiţii ale operatorilor din industria de apărare (200 milioane lei), investiţii în infrastructura de transport (5,6 miliarde lei, din care 4,1 miliarde de lei aferente proiectelor finanţate din fonduri europene) şi investiţii în domeniul apelor (400.000 lei).
Cheltuielile cu dobânzile aferente datoriei publice, estimate la 13,5 miliarde lei, au o pondere mai redusă în PIB, de 1,3% în anul 2019 faţă de 1,4% în anul 2018.
Suma alocată pentru sectorul de Sănătate a fost majorată cu aproximativ 5 miliarde de lei faţă de 2018, ceea ce înseamnă o creştere de 12% (exclusiv subvenţia de echilibrare), atât în bugetul Ministerului Sănătăţii cât şi cel al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. S-au alocat 1,18 miliarde lei pentru aparatură, investiţii şi echipamente în spitale, în special pentru achiziţia de incubatoare şi ecografe şi 305,3 milioane lei din împrumutul acordat de BIRD achiziţiei de echipamente de screening, RMN, pentru radioterapie.
În Educaţie, s-au alocat suplimentar de la bugetul de stat, comparativ cu anul 2018, circa 9,8 miliarde lei, reprezentând o majorare de 47%, pentru acoperirea creşterilor salariale, pentru investiţii (2 miliarde lei) - pentru implementarea unor proiecte finanţate din fonduri europene în vederea modernizării procesului de predare-învăţare cu ajutorul tehnologiilor informaţiilor şi comunicării, prin dotarea şcolilor cu table interactive. De asemenea, sunt alocate 1,1 miliarde lei pentru implementarea unui nou program prin care sunt asigurate de rechizite pentru copii din învăţământul preuniversitar.
Nivelul datoriei guvernamentale brute estimat pentru anul în curs este de 35,3%, în creştere uşoară faţă de nivelul estimat pentru sfârşitul anului 2018, de 34,9%. Potrivit Ministerului Finanţelor, pe termen mediu ( (2019 - 2021) nivelul datoriei guvernamentale brute se va situa sub 40% din PIB, nivel net inferior plafonului de 60% stabilit prin Tratatul de la Maastricht.
În bugetul pentru anul 2019 a fost prevăzută alocarea de 2% din PIB pentru Apărare, conform angajamentelor asumate faţă de partenerii din NATO.
Totodată, în bugetele instituţiilor publice a fost prevăzută suma de 318,8 milioane de lei pentru finanţarea acţiunilor aferente Preşedinţiei Consiliului UE.
"Au fost asigurate sumele necesare pentru majorarea cu 15% a pensiilor începând cu luna septembrie 2019 - ceea ce reprezintă o suplimentare cu 6,5 miliarde lei a Bugetului asigurărilor sociale de stat. În bugetul asigurărilor sociale de stat viramentele către sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II) sunt de 8,6 miliarde de lei", precizează MFP.
Pentru susţinerea mediului de afaceri, bugetul pe 2019 cuprinde credite de angajament pentru următoarele programe: pentru sprijinirea industriei cinematografice (câte 233 milioane de lei în acest an şi anul viitor); "Investeşte în tine" (câte 60 de milioane de lei în următorii trei ani, 2019 - 2021), 'gROwth - investim în locuinţe de serviciu' (beneficiari 500 societăţi, 100 milioane lei în 2019, 300 milioane de lei în 2020 şi 400 milioane de lei în 2021); 'gROwth - investim în copii, investim în viitor' (circa 2000 grădiniţe cu alocări de 300 milioane lei în 2019, un miliard lei în 2020 şi 1,1 miliarde de lei în 2021); program privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice (câte 2 miliarde de lei în fiecare din următorii trei ani): programul privind contul de economisire Junior (2 milioane de lei în 2019 şi câte 10 milioane de lei în 2020 şi 2021); programul privind ajutorul de stat pentru creşterea gradului de ocupare în zonele cu şomaj ridicat (câte 2 miliarde de lei în următorii trei ani); Program pentru dezvoltarea afacerilor mici -ajutor de minimis de 200000 euro (2 ani -1,5 miliarde de lei în 2019, 2,5 miliarde de lei în 2020); centre de radioterapie pentru copii si adulţi (20 de centre în 2 ani - 1 miliard în 2019 şi 1,5 miliarde în 2020); centre multifunctionale rurale (200 milioane de lei în 2019 şi câte 400 de milioane de lei în fiecare din următorii doi ani); Programe de dezvoltare a Regiunii Nord-Est (2 miliarde în acest an şi câte 4 miliarde în următorii doi ani). Valoarea totală a acestor credite de angajament este de 33,368 miliarde de lei.
De asemenea, în proiectul de buget al Secretariatului General al Guvernului, pentru Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, sunt cuprinse, pentru Fondul de Dezvoltare şi Investiţii, plată de dobânzi 100 milioane lei şi rambursări de împrumuturi în valoare de 200 milioane lei. Prin acest Program se asigură împrumuturi ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale universităţilor din veniturile trezoreriei pentru investiţii, în conformitate cu prevederile OUG nr. 114/2018.
Ministerul Finanţelor Publice a publicat, joi seara, indicatorii macroeconomici ai construcţiei bugetare pe 2019.