Raport MENCȘ: 3.164.470 – numărul elevilor în anul 2014/2015; cu 50.000 mai puțin față de anul anterior

Numărul elevilor din învățământul preuniversitar a fost în 2015 de 3.164.470, în scădere cu 50.000 față de anul anterior, arată Raportul privind starea învățământului preuniversitar în România pe anul 2014/2015 publicat pe site-ul Ministerului Educației, preluat de AGERPRES.
"În ultimii 5 ani, efectivele de elevi cuprinse în sistemul românesc de învățământ preuniversitar au fost în scădere de la un an la altul. Efectivele de elevi au scăzut de la un an școlar la altul cu 14 mii, până la 72 mii elevi/an. În anul școlar 2014/2015, sistemul preuniversitar de învățământ românesc a cuprins 3.164,47 mii elevi, în scădere cu 50 de mii față de anul anterior", arată raportul.
În anul școlar 2014 — 2015, numărul angajaților din învățământul preuniversitar a înregistrat o ușoară scădere în comparație cu anul precedent, cu aproximativ 4 mii persoane. Scăderi ale efectivelor de angajați s-au înregistrat în cazul personalului didactic și al personalului didactic auxiliar, de întreținere și operațional.
Raportul arată că, pe niveluri de studiu, cel mai scăzut raport (11 elevi/cadru didactic) a continuat să se înregistreze în cazul învățământului gimnazial, în timp ce învățământul primar de masă are cea mai ridicată valoare (20 elevi/cadru didactic).
"Atât în învățământul primar, cât și în învățământul gimnazial, se înregistrează diferențe semnificative între învățământul special și cel de masă, determinate de specificul activității didactice: în învățământul special un cadru didactic lucrează în medie cu 2 — 3 copii, comparativ cu media de 16 — 20 de copii din învățământul primar sau de 11 copii în învățământul gimnazial. În anul școlar 2014/2015, cel mai redus raport elevi/profesor din întreg sistemul de învățământ s-a înregistrat în învățământul gimnazial din mediul rural: 9 elevi la 1 profesor", susține aceeași sursă.
Rata brută de cuprindere școlară, de la învățământul preșcolar la cel superior, la nivelul anului 2014/2015, a avut valoarea de 76,6% pe total (în ușoară creștere față de anul școlar anterior), din care 78,1% fetele și 74,3% băieții.
"În România, la nivelul anului școlar 2014/2015, durata medie de frecventare a sistemului de educație (de la învățământul preșcolar la cel superior) este de 15,8 ani (prin raportare la durata teoretică de 21 ani, în intervalul 3 — 23 ani). Valoarea indicatorului a scăzut față de anul anterior. Speranța de viață școlară pentru un copil de 6 ani este de 13,4 ani în 2014/2015, în scădere față de anul școlar precedent", afirmă raportul.
Totodată, în anul școlar 2014/2015, o pondere de 90% din populația de 15 — 18 ani a fost cuprinsă în învățământul secundar superior (învățământ liceal și profesional).
În învățământul secundar superior, liceul continuă să aibă cea mai mare rată brută de cuprindere: 84,1% în 2014 — 2015.
Raportul mai arată că în același an școlar 14,9% dintre elevii de clasa a VIII-a au optat pentru învățământul profesional.