Salvaţi Copiii cere Avocatului Poporului să se implice în cazul nedecontării abonamentelor de transport judeţean pentru elevi

Nedecontarea abonamentelor pentru elevi, pentru transport judeţean, va duce la creşterea abandonului şcolar, consideră Salvaţi Copiii, care, împreună cu Federaţia Elevilor din România, solicită Avocatului Poporului să se implice şi să facă demersurile legale necesare pentru protecţia facilităţilor de transport acordate elevilor, informeazã AGERPRES.
"Salvaţi Copiii şi Federaţia Elevilor din România atrag atenţia asupra faptului că, prin adoptarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului, act normativ care a eliminat transportul judeţean de persoane din sfera serviciilor publice, elevilor din România nu li se vor mai deconta abonamentele pentru transportul judeţean, ceea ce va conduce la creşterea abandonului şcolar în rândul copiilor din mediul rural, cei mai vulnerabili din punct de vedere socio-economic", se arată într-un comunicat al Organizaţiei Salvaţi Copiii.
Conform sursei citate, motivele invocate în preambulul ordonanţei, "irelevante din perspectiva dreptului la educaţie al copiilor", sunt lipsa resurselor financiare la nivelul judeţelor, întârzieri de punere a legislaţiei naţionale în acord cu dreptul Uniunii Europene cauzate de neîncheierea din neglijenţă a contractelor de servicii publice de către consiliile judeţene cu operatorii de transport şi "o nejustificată supoziţie a denaturării concurenţei în acest domeniu".
"Guvernul şi consiliile judeţene ignoră însă faptul că principiul constituţional al interesului superior al copilului primează în raport cu aceste argumente, respectarea intereselor copiilor fiind atât o normă juridică de ordine publică cu aplicabilitate directă, cât şi o obligaţie procedurală a autorităţilor de a evalua impactul reglementărilor asupra drepturilor copiilor înaintea luării unei decizii", subliniază Salvaţi Copiii.
Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului nr. 272/2004 stabileşte, ca măsură de prevenire a abandonului şcolar, obligaţia Ministerului Educaţiei Naţionale de a lua "măsuri active de acordare a unor servicii sociale în mediul şcolar, cum sunt: hrană, rechizite, transport şi altele asemenea".
În mod subsecvent, art. 84 al Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 prevede că elevii din învăţământul preuniversitar "beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, pe tot parcursul anului calendaristic".
De asemenea, "elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă beneficiază de gratuitate pentru toate categoriile de transport (...), pe tot parcursul anului calendaristic".
Elevilor (inclusiv elevilor de liceu) care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează "cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de abonament, în limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă, menţionează Salvaţi Copiii.
Organizaţia Salvaţi Copiii şi Federaţia Elevilor din România consideră că OUG 51/2019 anulează dreptul la transport judeţean gratuit, redus ori decontat reglementat de Legea 1/2011. Abrogarea obligaţiilor de serviciu prevăzute în trecut pentru transportatorii pe rute judeţene va face imposibilă acordarea în prezent a compensaţiilor de către consiliile judeţene, se arată în comunicat.
"Cu toate că normele juridice din Legea Educaţiei, care definesc facilităţile de transport ale elevilor, rămân în vigoare, ele devin inaplicabile prin eliminarea obligaţiilor de emitere a abonamentelor gratuite, de reducere cu minim 50% ori de respectare a tarifelor maximale de către transportatorii judeţeni, ştiut fiind faptul că operatorii economici, lipsiţi de temeiul legal al viitoarelor compensaţii, vor ţine seama exclusiv de propriile interese economice. Reamintim Guvernului României că legislaţia europeană interzice oferirea compensaţiilor de către autorităţile publice în absenţa contractelor de servicii publice, în caz contrar plăţile către firmele de transport vor fi considerate ajutoare de stat, situaţie care poate duce la un nou dosar de infringement împotriva României din partea Comisiei Europene. Experienţa de până acum a arătat că, în realitate, consiliile judeţene nu contribuie la acordarea reducerilor la transportul judeţean, iar consiliile locale, cu foarte puţine excepţii, s-au opus în mod constant decontării cheltuielilor de transport la nivel local", semnalează Salvaţi Copiii.
Conform sursei citate, la nivelul unităţilor de învăţământ, domină şi în prezent incertitudinea cu privire la decontarea abonamentelor, unele unităţi de învăţământ procedând la decontarea transportului, altele refuzând, invocând lipsa de resurse financiare.
Modificările legislative din acest an închid definitiv subiectul decontării transportului judeţean, obligând elevul să suporte în viitor costurile abonamentelor, inclusiv diferenţa care rezultă din aplicarea tarifelor maximale prevăzute de Hotărârea 863/2016 pentru transportul elevilor, care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, atrage atenţia Salvaţi Copiii.
"Pentru rezolvarea acestei probleme până la începerea anului şcolar, am pus la dispoziţia instituţiei Avocatul Poporului analiza noastră juridică cu privire la efectele OUG 51/2019 asupra dreptului elevilor la decontarea cheltuielilor de transport judeţean şi i-am solicitat să facă demersurile legale necesare pentru protecţia facilităţilor legale de transport acordate elevilor şi asigurarea echitabilă a accesului la educaţie pentru toţi copiii", a precizat sursa citată.