Solidaritatea Sanitară va desfăşura miercuri o serie de acţiuni specifice pentru respectarea dreptului salariaţilor la muncă decentă

Federaţia Solidaritatea Sanitară anunţă că a transmis autorităţilor un set de rezoluţii care definesc munca decentă a salariaţilor din sistemul public de sănătate în contextul pandemiei COVID-19, urmând să lanseze un program naţional de proteste dacă nu va primi, în termen de o săptămână, un răspuns la solicitările de dialog şi negociere.
"Congresul al VII-lea al Federaţiei 'Solidaritatea Sanitară' din România, întrunit în perioada 2-5 octombrie 2020 în Bucureşti, la hotel Novotel şi online, a afirmat dreptul salariaţilor din sistemul public de sănătate la muncă decentă, stabilind un set de rezoluţii care definesc munca decentă în contextul pandemiei COVID-19", se menţionează în comunicat, preluat de AGERPRES.
Rezoluţiile au fost înaintate tuturor instituţiilor responsabile, respectiv prim-ministrului, Ministerului Muncii, Ministerului Finanţelor, Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări Sociale de Sănătate împreună cu solicitarea întâlnirii de urgenţă pentru identificarea soluţiilor necesare pentru satisfacerea aşteptărilor legitime a salariaţilor.
De asemenea, Congresul a abilitat Biroul Executiv să solicite medierea Preşedintelui României în privinţa transpunerii acestor rezoluţii în măsurile aşteptate de salariaţi.
Totodată, în 7 octombrie 2020, de Ziua Internaţională a Muncii Decente, Federaţia "Solidaritatea Sanitară" din România va desfăşura o serie de acţiuni specifice pentru respectarea dreptului salariaţilor din sănătate la muncă decentă, aşa cum este redefinit în noul context de rezoluţiile adoptate de Congres.
Potrivit reprezentanţilor Federaţiei, Congresul a abilitat Biroul Executiv ca, în situaţia în care instituţiile indicate nu vor răspunde în termen de o săptămână solicitărilor de dialog şi negociere, să lanseze un program naţional de proteste, prestabilit de în cadrul Congresului, rezoluţiile având statutul de revendicări.
Astfel, reprezentanţii Federaţiei Solidaritatea Sanitară solicită, printre altele, respectarea dreptului la pensia de urmaş pentru copiii salariaţilor decedaţi la datorie.
"Guvernul trebuie să aibă decenţa de-a elabora normele de aplicare a Legii nr. 56/2020, acordând dreptul legal la pensia de urmaş tuturor salariaţilor din sănătate decedaţi în urma luptei împotriva pandemiei COVID-19. Diferenţa dintre prevederile legale şi drepturile reale de care beneficiază urmaşii celor decedaţi este dezonorantă pentru guvernanţi şi demoralizantă pentru lucrătorii din sănătate", se menţionează în comunicat.
Totodată, Solidaritatea Sanitară solicită reducerea timpului de lucru pentru toţi salariaţii care lucrează cu pacienţi COVID-19 şi limitarea la maximum trei ore a utilizării continue a echipamentului individual de protecţie împotriva SARS-CoV-2 fac şi ele parte din măsurile necesare pentru asigurarea siguranţei şi sănătăţii salariaţilor din sănătate.
De asemenea, reprezentanţii Federaţiei solicită finanţarea şi acordarea sporului de până în 30% (prevăzut de Legea nr. 56/2020, respectiv Ordinul nr. 1070/2020) pentru toţi salariaţii care au acest drept. Astfel, aceştia mai solicită acordarea sporului pentru combaterea epidemiei pentru toţi salariaţii din unităţile şi secţiile care tratează pacienţi COVID-19 şi suspecţi, precum şi adaptarea sporului pentru condiţii de muncă la contextul creat de pandemia COVID-19, caracterizat de accentuarea gradului de pericol şi stres, prin acordarea acestora la nivel maxim în toate unităţile sanitare.
"Munca decentă implică, de asemenea, tratamentul echitabil al tuturor salariaţilor din sănătate prin creşterea salariilor de bază pentru toate categoriile de salariaţi începând cu 1 ianuarie 2021 la nivelul anului 2022, plata gărzilor cu tariful normei de bază şi raportarea tuturor sporurilor la salariile de bază actuale. Tratamentul echitabil implică, de asemenea, acordarea stimulentului de risc în toate situaţiile în care salariaţii asumă tipul specific de risc, respectiv pe perioada stării de alertă şi pentru tratarea pacienţilor suspecţi", se mai spune în comunicat.
Reprezentanţii sindicatului consideră de asemenea că "este necesară reducerea vârstei de pensionare pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebit de periculoase, respectiv recunoaşterea stagiului suplimentar de cotizare pentru toţi salariaţii care depăşesc durata de muncă aferentă unui CIM, cu reducerea corespunzătoare a vârstei de pensionare".
"Onorarea obligaţiei de-a negocia anexele speciale ale Contractului colectiv de muncă la nivel de sector bugetar sănătate (CCM) Munca decentă implică respectarea dialogului social şi a dreptului la negocieri colective. În baza prevederilor CCM, Ministerul Sănătăţii are obligaţia de a declanşa negocierea anexelor speciale ale acestuia, ele privind: auditul timpului de muncă, criteriile de evaluare a salariaţilor, armonizarea vieţii profesionale cu viaţa de familie, procedura de repartizare a salariaţilor în ture, stabilirea noilor reguli privind formarea profesională continuă şi asigurarea acesteia în mod gratuit pentru salariaţi, procedura de informare şi consultare", se mai spune în comunicat.
Sursa: www.agerpres.ro