SPANIA: MĂSURI PENTRU ANGAJAȚII ÎN SERVICIUL DOMESTIC (EMPLEADOS DE HOGAR) ȘI A LUCRĂTORILOR AVÂND CONTRACTE TEMPORARE

Mai multe informații privind sprijinirea angajaților în serviciul domestic (empleados de hogar) și a lucrătorilor având contracte temporare, după cum informează Ambasada României în Regatul Spaniei.
MĂSURI PENTRU ANGAJAȚII ÎN SERVICIUL DOMESTIC (EMPLEADOS DE HOGAR):
La 31 martie 2020, autoritățile spaniole au anunțat o nouă prestație pentru această categorie de lucrători, în cazul în care, din motive relaționate cu pandemia Covid-19, le-a fost afectată activitatea. 
Cine beneficiază? 
Vor avea dreptul la plata prestației persoanele care aveau contract înregistrat în regimul angajaților în serviciul domestic înainte de declararea stării de alarmă, care au fost nevoite să înceteze total sau parțial să presteze servicii în una sau mai multe gospodării, pentru a reduce riscul transmiterii virusului. 
Vor avea, de asemenea, dreptul la plata prestației și angajații în serviciul domestic concediați sau al căror contract de muncă a încetat în perioada crizei. 
Cum solicit prestația?
Persoana în cauză va trebui să facă dovada pierderii totale sau parțiale a activității, prezentând o declarație pe proprie răspundere semnată de angajator, scrisoarea de concediere/comunicarea de încetare a contractului sau dovada de la INSS a încheierii contractului înscris în Sistemul Special al Angajaților în Serviciul Domestic al Regimului General al Securității Sociale. 
Alte situații 
În cazul pierderii totale a activității, angajații în serviciul domestic vor avea dreptul la un ajutor echivalent cu 70% din baza de calcul. În cazul celor care beneficiază doar de reducerea orelor de program, se va acorda doar suma proporțională corespunzătoare reducerii programului. 
Noul ajutor este compatibil cu alte venituri, dacă însumate nu depășesc valoarea Salariului Minim Interprofesional (SMI) – 950 euro. Este, de asemenea, compatibil cu ajutorul pentru incapacitate temporară (acordat celor confirmați pozitiv cu noul coronavirus sau celor obligați la carantină/izolare) și cu permisul retribuit recuperabil (acordat în perioada 30 martie 2020 – 9 aprilie 2020).
Care este autoritatea care preia solicitările? 
Solicitările vor fi prelucrate și soluționate de Serviciul Public de Ocupare (SEPE/INEM).
PRESTAȚIA PENTRU LUCRĂTORII AVÂND CONTRACTE TEMPORARE: 
La 31 martie 2020, autoritățile spaniole au aprobat un Ajutor de Șomaj Excepțional pentru Încetarea Contractului Temporar
Cine beneficiază? 
Lucrătorii care au avut un contract de cel puțin două luni, cu termen de finalizare după intrarea în vigoare a stării de urgență și care nu au cotizat suficient pentru a avea dreptul la o prestație sau ajutor pentru șomaj.
În ce condiții este acordată prestația?
Acest ajutor va fi în valoare de 80% din IPREM (Indicatorul de Venit Public cu Efecte Multiple) și se va primi timp de o lună. De asemenea, va fi compatibil cu orice alt venit, salariu social, ajutor, prestație sau ajutor acordate de administrațiile publice.
Care este autoritatea care preia solicitările? 
Solicitările vor fi prelucrate și soluționate de Serviciul Public de Ocupare (SEPE/INEM).
Mai multe informații despre categoriile de angajați în domeniile considerate esențiale cărora nu li se aplică restricțiile de mobilitate AICI.