Strategia ANAF: Şcoala de Fiscalitate, centru de excelenţă în domeniul fiscal

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) are în vedere înfiinţarea Şcolii de Fiscalitate, un centru de excelenţă în domeniul fiscal, şi realizarea unor programe comune de formare profesională a angajaţilor din sistemul fiscal împreună cu Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, Camera Consultanţilor Fiscali, Academia de Studii Economice şi cu alte unităţi de învăţământ superior de profil, informeazã AGERPRES.
Potrivit Strategiei pentru perioada 2021 - 2024, Şcoala de Fiscalitate îşi propune să atragă lectori de înalt nivel profesional şi academic în susţinerea scopului său de a livra cursuri de pregătire profesională, formare a funcţionarilor publici aflaţi la început de carieră, efectuarea de studii şi cercetare ştiinţifică în domeniul fiscalităţii, organizarea de seminarii şi comunicări ştiinţifice.
De asemenea, instituţia propune o tranziţie spre un mediu de lucru flexibil (de la distanţă, de la sediu sau hibrid) şi preponderent digital care să permită îndeplinirea atribuţiilor utilizând sisteme de identificare digitală, inclusiv semnătura electronică.
"Creşterea capacităţii şi adaptabilităţii în utilizarea soluţiilor tehnologice va îmbunătăţi eficienţa şi va reduce birocraţia pe diverse paliere organizaţionale", se arată în documentul citat.
De asemenea, se intenţionează o reconceptualizare a procesului decizional în interiorul Agenţiei şi a sistemului de guvernanţă, de exemplu, prin înfiinţarea de comitete de lucru specializate pe domeniile cheie.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a publicat trei dintre strategiile ce vor fi implementate pe parcursul următorilor ani, respectiv Strategia ANAF pentru perioada 2021-2024, Strategia de digitalizare (2021 - 2025) şi Planul de comunicare (2021).
Strategia ANAF 2021-2024 vizează două aspecte majore pentru activitatea organizaţiei: digitalizarea instituţiei şi îmbunătăţirea serviciilor oferite.
Potrivit documentului, reformele, măsurile şi investiţiile propuse de ANAF au în vedere creşterea cu 2,5% a ponderii veniturilor colectate în PIB, din perspectiva administrării fiscale, şi reducerea decalajului fiscal la TVA cu până la 10%, până la finalul anului 2024.
În ceea ce priveşte managementul resurselor umane, instituţia îşi propune ocuparea, prin recrutare externă, a 2000 de posturi vacante, iar domeniile prioritare de ocupare cu tineri absolvenţi sunt IT, statistică, econometrie şi managementul proiectelor.
Sursa: www.agerpres.ro