Videoconferința președintelui Senatului României, Anca Dragu, cu omologul spaniol, Pilar Llop Cuenca

La 25 februarie a.c., a avut loc o reuniune în format videoconferință între președintele Senatului României, Anca Dragu, și omologul spaniol, Pilar Llop Cuenca. La reuniune au participat și ambasadorul României la Madrid, Gabriela Dancău, și ambasadorul Spaniei la București, Manuel Larrotcha, informează Ambasada României în Regatul Spaniei.
Ambele președinte ale senatului au remarcat nivelul excelent al relațiilor româno-spaniole, în anul aniversării a 140 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice, și au evidențiat importanța diplomației parlamentare în consolidarea, pe mai departe, a cadrului de cooperare bilateral.
Președinta Senatului României a adresat colegilor din Parlamentul Spaniei invitația de a întări relația interparlamentară prin crearea unui grup de lucru care să aibă ca obiectiv transmiterea de bune practici adoptate de Spania în domeniul violenței de gen și coordonarea măsurilor legislative într-un pachet unitar, aliniat legislației europene și adaptat cazuisticii din România.
În pregătirea următoarei Conferințe a președințiilor parlamentelor din Uniunea Europeană, partea spaniolă a invitat România să se alăture inițiativei acesteia de asumare a unui angajament parlamentar mai puternic pentru egalitatea dintre bărbați și femei, invitație care a fost agreată imediat de partea română. România este cea de-a doua țară, după Franța, căreia i-a fost adresată această invitație și care va sprijini inițiativa spaniolă.
În cadrul reuniunii, oficialii român și spaniol și-au asumat următoarea declarație comună: „Președinții Senatului spaniol și român și-au declarat angajamentul ferm pentru dedicarea în continuare a eforturilor lor în vederea combaterii violenței împotriva femeilor în toate manifestările sale, precum și pentru solidaritatea față de victime și pentru cea mai fermă condamnare a atitudinilor și a actelor de violență împotriva femeilor. Adunările parlamentare trebuie să acționeze în întreaga sferă publică, pentru a elimina stereotipurile și prejudecățile bazate pe gen.”
Foto: Ambasada României în Spania / Embajada de Rumanía en España – Facebook