Agenția Antidrog și Federația Comunităților Educative vor coopera privind programe de prevenire a consumului de droguri

Agenția Națională Antidrog (ANA) și Federația Internațională a Comunităților Educative - Secțiunea Romania (FICE - România) vor coopera în implementarea în școli și comunitățile locale a unor programe de prevenire a consumului de droguri, alcool și tutun, un nou protocol de colaborare între cele două instituții fiind semnat miercuri, potrivit ANA, informează AGERPRES.
"În cadrul parteneriatului, ANA și Federația Internațională a Comunităților Educative — Secțiunea România vor colabora, în baza bunelor practici interinstituționale, în implementarea în școli și în comunitățile locale, a unor programe și proiecte de prevenire a consumului de droguri, alcool și tutun, precum și în derularea de proiecte de petrecere a timpului liber într-un mod sănătos, prin activități de informare, educare și comunicare; vor participa, cu specialiști, la implementarea programelor și proiectelor de prevenire derulate în comun; vor contribui la selectarea și formarea din rândul elevilor și cadrelor didactice a voluntarilor, care vor participa la derularea proiectelor de educare, informare și conștientizare asupra consumului de droguri în rândul copiilor și tinerilor", relevă comunicatul ANA.
Totodată, ANA și FICE — România vor elabora și implementa programe de formare continuă în domeniul prevenirii consumului de droguri, destinate profesorilor consilieri, profesorilor diriginți, diferitelor categorii de personal didactic și altor categorii socio-profesionale ce își desfășoară activitatea în domeniul protecției drepturilor copilului, membre FICE.
Discuțiile purtate în prezența specialiștilor în prevenirea consumului de droguri în școală din cadrul instituțiilor semnatare au scos în evidență buna colaborare dintre ANA și FICE România, materializată prin implementarea în parteneriat a unui însemnat număr de proiecte, începând din 2003 și până în prezent.