AMOFM: Indemnizație de șomaj pe o perioadă de 6 luni pentru absolvenții instituțiilor de învățământ

Absolvenții instituțiilor de învățământ, în vârstă de minimum 16 ani, pot beneficia de o indemnizație de șomaj pentru o perioada de 6 luni, dacă se înregistrează la agenția de ocupare a forței de muncă ca persoană în căutarea unui loc de muncă, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data absolvirii.
Potrivit unui comunicat al Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă București remis AGERPRES, indemnizația de șomaj acordată absolvenților promoției 2015 reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referința al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare.
"Indemnizația de șomaj se acordă după 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, perioadă în care absolventul beneficiază de servicii gratuite în vederea angajării (informare și consiliere profesională, medierea muncii, formare profesională)", se menționează în comunicatul AMOFM.
Actele necesare pentru înregistrarea absolventului la agențiile de ocupare a forței de muncă din raza căreia își au domiciliul sunt: actul de identitate, în original și copie, actele de studii și de calificare sau adeverința din care să rezulte data absolvirii, în original și copie, adeverința medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricții medicale.