ANAF: În 30 de zile de la semnarea contractului de închiriere trebuie depusă Declarația 220

Persoanele care obțin venituri din închirierea bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare, trebuie să completeze și să depună la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) Declarația 220 privind venitul estimat/norma de venit (Formularul 220), în maximum 30 de zile de la încheierea contractului, se arată într-un comunicat de presă al instituției remis, marți, AGERPRES.
'Declarația se depune odată cu înregistrarea la ANAF a contractului încheiat între părți. Pentru înregistrare este necesar contractul de închiriere în original (un exemplar în original va fi păstrat la ANAF) și, dacă este cazul, o împuternicire. Codul fiscal și Codul de procedură fiscală nu au prevederi legale care să oblige rudele să încheie contract de închiriere, dar exista obligația declarării la ANAF a contractelor deja încheiate, impozitarea fiind în conformitate cu prevederile Codului fiscal. Administrația fiscală nu poate interveni asupra voinței părților exprimată într-un contract de închiriere în ceea ce privește nivelul chiriei și nu poate stabili categoriile de persoane/rude pentru care există obligația încheierii unui contract de închiriere', informează Agenția.
Potrivit acesteia, în schimb, există obligativitatea încheierii unui contract de închiriere și a declarării acestuia la fisc în toate situațiile în care proprietarul încasează sume de bani reprezentând contravaloarea cedării dreptului de folosință, indiferent de nivelul acesteia.
'Venitul brut din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal reprezintă totalitatea sumelor în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură stabilite potrivit contractului încheiat între părți, pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării acestora. Venitul brut se majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozițiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deținător legal, dacă sunt efectuate de chiriaș. Venitul brut se stabilește pe baza chiriei prevăzute în contractul încheiat între părți pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării chiriei. Venitul net din cedarea folosinței bunurilor se stabilește în sistem real, la opțiunea contribuabilului, pe baza datelor din contabilitate sau prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut și a contribuțiiilor de asigurări sociale de sănătate datorate', menționează sursa citată.
Conform ANAF, contribuțiile de asigurări sociale de sănătate datorate se deduc de organul fiscal competent. Pentru recunoașterea deductibilității cheltuielii stabilite forfetar, proprietarul nu este obligat să prezinte organului fiscal documente justificative.