ANPC a câștigat un proces cu OTP Bank pe clauze abuzive

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a câștigat un proces colectiv împotriva OTP Bank, în care clienții băncii reclamau clauze abuzive în contractele a două tipuri de credite, a declarat pentru AGERPRES directorul general al ANPC, Paul Anghel, precizând că decizia este definitivă.
"În data de 15 ianuarie 2014 a fost încheiat un proces verbal de către Comisariatul regional pentru protecția consumatorilor și de către ANPC versus OTP Bank România SA. În proces era vorba de cinci reclamații, ale unui număr de a cinci petenți, care reclamau clauze abuzive în contractele lor încheiate cu OTP Bank. Era vorba de două tipuri de contracte, unul pentru credite de nevoi personale garantat cu ipotecă și un tip de contract pentru un credit ipotecar. Decizia este definitivă și a fost dată în data astăzi (10 februarie 2016 n.r)", a spus Paul Anghel.
Potrivit directorului general al ANPC, acesta este primul proces câștigat de instituție de la modificarea Legii 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori.
Paul Anghel a precizat că nu se restituie și sumele încasate fără temei legal, menționând că aceasta este hotărârea judecătorească. Pentru restituirea sumelor consumatorii trebuie să meargă pe cale separată în instanță.
Potrivit ANPC, procesul-verbal de constatare a avut la baza analizarea contractelor de credit de nevoi personale garantate cu ipotecă, ocazie cu care s-a constatat că unele clauze contractuale sunt abuzive. Astfel, în contractul de credit la articolul 5.2 este prevăzut că dobânda este variabilă în conformitate cu politica băncii. Dobânda poate fi modificată în mod unilateral de către bancă, luând în considerare valoarea dobânzii de referință pentru fiecare valută (ex EURIBOR (EUR)/LIBOR (CHF)/RUBOR (RON), etc) fără a exista consimțământul clientului. Noul procent de dobândă se va aplica la soldul creditului rămas de rambursat începând cu data de aplicare stabilită de bancă. Modificarea dobânzii va duce la recalcularea dobânzii datorate.
De asemenea, la articolul 5.3 se prevede că noul procent de dobânda va fi comunicat împrumutatului prin intermediul unei scrisori simple sau extras de cont trimis la adresa de corespondență specificată de acesta sau prin afișare la sediile unităților bancare. Clientul consimte această metodă de notificare suficientă, nefiind necesară încheierea unui act adițional la prezentul contract de credit în acest sens renunțând la orice eventuală plângere/opoziție/contestație ulterioară.
ANPC menționează că s-a procedat la verificarea contractelor de credit imobiliare, ocazie cu care s-a constatat că următoarele clauze contractuale sunt abuzive: articolul 6.1 din contract prevede: "Pentru creditul acordat, Clientul datorează și va plăti băncii o rată de dobândă revizuibilă în conformitate cu politica băncii" iar la art 6.2 este prevăzut: "Banca își rezervă dreptul să revizuiască periodic dobânda în funcție de evoluția indicatorilor de referință pentru fiecare valută Euribor pentru euro, Libor pentru CHF, Bubor pentru Ron''.
De asemenea, un alt articol preciza că noul procent de dobânda va fi comunicat împrumutatului prin intermediul unei scrisori simple la adresa de corespondență specificată de client. Clientul consimte această metoda de notificare suficientă, în acest sens renunțând la orice eventuală plângere/opoziție/contestație ulterioară.
ANPC precizează că în data de 29 iulie 2015 instanța de judecată a admis cererea de chemare în judecată față de clauzele prinse în procesul-verbal și a aplicat sancțiunea amenzii în cuantum de 700 de lei, însă a respins capătul de cerere privind restituirea sumelor de bani către consumatori încasate în mod abuziv.
În prezent, ANPC are pe rolul instanțelor de judecată 43 de dosare având ca obiect constatare de clauze abuzive.