ANRE obligă furnizorii clienţilor casnici să informeze consumatorii că de la 1 ianuarie 2021 piaţa va fi complet liberalizată

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a emis în această lună un ordin potrivit căruia furnizorii de ultimă instanţă sunt obligaţi să îşi anunţe consumatorii că de la 1 ianuarie 2021 piaţa de energie electrică va fi complet liberalizată, potrivit unui comunicat al ANRE remis, marţi, AGERPRES.
"În vederea adoptării cadrului de reglementare necesar aplicării principiilor europene, ANRE a emis în această lună, Ordinul pentru aprobarea condiţiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă, începând cu data de 1 ianuarie 2021. Prin reglementarea menţionată au fost instituite în sarcina furnizorilor de ultimă instanţă obligaţii de informare a clienţilor casnici, ce se impun ca urmare a liberalizării pieţei de energie electrică de la data de 1 ianuarie 2021 şi, de asemenea, se stabilesc principii privind contractele aplicabile clienţilor casnici şi noncasnici beneficiari ai serviciului universal şi principiile de stabilire a preţului aplicat clienţilor casnici şi noncasnici din portofoliul propriu care beneficiază de serviciul universal", se arată în comunicat.
Pentru îndeplinirea reglementărilor europene privind reducerea duratei maxime a procesului tehnic de schimbare a furnizorului la 24 de ore până în anul 2026, ANRE implementează un proiect finanţat din fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Prin acest proiect se va realiza o platformă informatică unică la nivel naţional dedicată procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică şi de gaze naturale, care să contribuie la dezvoltarea unei pieţe de energie dinamice şi competitive.
ANRE aminteşte că, în anul 2019, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene au aprobat pachetul legislativ "Energie curată", cuprinzând, pentru sectorul energiei electrice, Regulamentul (UE) nr. 2019/943 privind piaţa internă de energie electrică şi Directiva (UE) nr. 2019/944 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică.
Prevederile regulamentului menţionat se aplică în mod direct statelor membre începând cu data de 1 ianuarie 2020.
"Consecventă rolului său stabilit de legea naţională şi de reglementările europene, ANRE şi-a propus să ofere participanţilor la piaţă, inclusiv noilor categorii prevăzute de acestea (clienţi activi, agregatori, operatori de stocare a energiei etc.) un cadru de piaţă modern şi competitiv. Astfel, în anul 2020, Autoritatea a pus în consultare publică şi a adoptat un număr important de modificări ale cadrului de reglementare, dintre care amintim stabilirea principiilor generale aplicabile pieţelor de energie electrică, în deplin acord cu prevederile reglementărilor UE, flexibilizarea tranzacţiilor pe piaţa contractelor bilaterale cu licitaţie extinsă, în ceea ce priveşte profilele zilnice de livrare, posibilitatea variaţiei cantităţii orare, facilitate care sprijină îndeosebi producătorii de energie din surse regenerabile şi posibilitatea de ajustare a a preţului de atribuire în funcţie de un indice bursier", potrivit comunicatului.
Alte măsuri au inclus definirea contractelor pe termen lung care pot fi încheiate pe pieţe extrabursiere şi care stimulează investiţiile în capacităţi noi de producţie, având în vedere că Legea 123/2012 cu modificările şi completările ulterioare permite investitorilor să contracteze energia care urmează a fi produsă fără a deţine licenţă la data contractării, prin contracte de tip PPA; crearea unei platforme administrate de către OPCOM care permite încheierea de contracte de tip PPA şi într-un cadru organizat care asigură corectitudinea, cadrul concurenţial şi nediscriminatoriu în negocierea şi încheierea acestor contracte.
S-a ajuns şi la posibilitatea participării agregate pe toate pieţele a producătorilor de energie şi dreptul de a încheia contracte bilaterale negociate direct între membrii agregării, precum şi la posibilitatea participării clienţilor finali, inclusiv prin intermediul agregatorilor, la pieţele la termen, piaţa pentru ziua următoare, piaţa intrazilnică şi cea de echilibrare, dar şi la dreptul acordat furnizorilor de a încheia contracte bilaterale negociate direct cu agregatorii clienţilor activi.
La nivelul pieţei de echilibrare, s-a recurs la renunţarea la obligaţia de ofertare, la limitele de preţ, în afara celor tehnice permise de regulamentul UE, şi introducerea preţurilor negative, măsuri care stimulează participanţii la piaţa de echilibrare şi contribuie la asigurarea rezervelor de putere necesare echilibrării sistemului de transport al energiei electrice.
În perioada următoare, ANRE are în lucru finalizarea întregului pachet de reglementări necesare implementării legislaţiei naţionale incidente şi a pachetului legislativ "Energie curată", dintre care menţionăm trecerea la intervalul de decontare de 15 minute începând cu anul 2021, implementarea conceptului de single price (preţ unic) pe piaţa de echilibrare şi nu în ultimul rând, finalizarea implementării regulilor necesare pentru utilizarea platformelor europene aferente pieţei de echilibrare.
Sursa: www.agerpres.ro