APIA: Campania de primire a Cererilor Unice de Plată 2022 se va derula în perioada 1 martie – 16 mai 2022

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) demarează Campania de primire a Cererilor Unice de Plată pentru anul 2022, iar fermierii pot depune solicitări în perioada 1 martie - 16 mai 2022.
Rămâi aproape de Radio Românul, pentru a afla interviuri importante, știri de ultimă oră, dar și informații de larg interes pentru comunitatea românească din Spania și din întreaga lume.
Radio Românul este: Aproape de Tine!
Ai aplicația Radio Românul pe telefon?
Pe Aplicația Radio Românul, ne poți asculta din orice loc din lume!
Descarcă Gratuit Aplicația Radio Românul pe Telefon:
Disponibilă în Google Play pe Android - descarcă AICI
Disponibilă în App Store pe iOS - descarcă AICI
Potrivit unui comunicat de presă al Agenţiei, transmis marţi AGERPRES, cererea se depune prin accesarea aplicaţiei IPA-Online din versiunea internet, cum este prevăzut în Manualul de utilizare IPA-Online (accesibil în aplicaţie), fără a se prezenta la Centrele judeţene/locale APIA, ţinând cont de condiţiile impuse de pandemia COVID-19.
Fermierii pot completa o singură Cerere Unică de Plată, chiar dacă se utilizează suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe, precizează APIA.
În acest sens, beneficiarii trebuie să verifice, împreună cu primăria pe raza căreia deţin terenul, situaţia înscrierii în Registrul agricol a terenului şi să permită primăriei să transmită la APIA adeverinţa. De asemenea, documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziţia fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii Cererii unice de plată şi să fie valabile la data depunerii documentului.
Adeverinţele emise pentru schemele din sectorul zootehnic de către asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei/oficiul pentru zootehnie judeţean pot fi transmise electronic prin platforma pusă la dispoziţie de către APIA, cu informarea fermierului.
În acelaşi timp, fermierii care deţin animale în exploataţie au obligaţia să se asigure că datele acestora sunt actualizate/corectate în Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE) (la medicul veterinar concesionar/asociaţie/propriile evidenţe, dacă sunteţi utilizator SNIIA) şi să se adreseze Centrului APIA în vederea completării declaraţiei sector zootehnic în aplicaţia dedicată sectorului zootehnic, înainte de accesarea IPA Online.
APIA menţionează că responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după caz, iar cei care sunt deja beneficiari APIA îşi vor actualiza la completarea Cererii doar datele ce au suferit modificări faţă de anul anterior. "În acest fel, se reduce timpul de completare a cererii, iar probabilitatea de a introduce date greşite este mai mică", notează sursa citată.
Funcţionarii APIA vor contacta fermierii în vederea închiderii electronice a cererii şi pentru programarea acestora în vederea semnării Cererii şi declaraţiilor ataşate acesteia.
"Începând cu anul 2022, fermierii pot semna Cererile folosind şi semnătura electronică. În această situaţie, este necesar să se anunţe (prin mesaj telefonic sau prin e-mail) funcţionarul desemnat să gestioneze cererea despre faptul că se doreşte să semneze electronic. Semnătura electronică trebuie aplicată pe cererea unică de plată descărcată din aplicaţia IPA-Online la data depunerii. Angajamentele şi declaraţiile, parte a cererii unice de plată se vor semna, de asemenea, electronic la aceeaşi dată. Fermierul transmite Declaraţia privind completarea şi asumarea, precum şi închiderea cererii unice de plată 2022 prin mijloace electronice (email, IPA-Online) prin care certifică faptul că a întocmit, completat şi operat/actualizat datele şi informaţiile din cererea unică de plată 2022 şi îşi asumă corectitudinea şi veridicitatea acestora. Totodată, îşi exprimă acordul pentru închiderea cererii unice de plată 2022 de către funcţionarul APIA, pe userul şi parola proprii, pentru tipărirea la centrul judeţean/local APIA a cererii sale, urmând ca ulterior să se prezinte la APIA pentru semnarea cererii, a angajamentelor şi a declaraţiilor, după caz, dar nu mai târziu de data de 30 septembrie 2022 (cu excepţia cazului în care se foloseşte semnătura electronică)", subliniază APIA.
În calitate de stat membru al Uniunii Europene, România beneficiază de fonduri europene, prin aplicarea schemelor de plăţi/măsurilor de sprijin/ajutoarelor naţionale tranzitorii, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, respectiv: schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, plata pentru tinerii fermieri, plata pentru micii fermieri, schemele de sprijin cuplat în sectorul vegetal şi zootehnic; măsurile de dezvoltare rurală: Măsura 10 - Agro-mediu şi climă, Măsura 11 - Agricultura ecologică, Măsura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice (PNDR 2014-2020); ajutoarele naţionale tranzitorii (ANT) care se acordă în sectorul vegetal şi zootehnic.
Conform prevederilor legislaţiei europene şi naţionale, orice fermier care solicită plăţi în cadrul schemelor de plată/măsurilor de sprijin/ajutoarelor naţionale tranzitorii aferente Campaniei 2022, are obligaţia să respecte normele de ecocondiţionalitate, care cuprind Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) şi Cerinţele Legale în Materie de Gestionare (SMR), pe tot parcursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea lor (inclusiv pe cele neeligibile şi pe cele care nu mai sunt folosite în scopul producţiei).
Sursa: www.agerpres.ro