Armeanu (ASF): Pensiile private ale românilor sunt în siguranţă; nu sunt afectate de volatilităţile conjuncturale

Pensiile private ale românilor sunt în siguranţă şi nu sunt afectate de volatilităţile conjuncturale ale pieţelor financiare, a declarat, joi, vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară al Sectorului Sistemului de Pensii Private, Dan Armeanu.
"Economia mondială este influenţată de pandemia COVID-19, întreprinderile şi-au redus producţia ca efect al cererii diminuate de produse şi servicii iar unele chiar s-au închis temporar. Această perturbare a bunului mers al economiei se reflectă şi asupra pieţelor financiare, acestea înregistrând scăderi semnificative, preţul instrumentelor financiare nefiind imuabil. Cu toate acestea, sistemul de pensii private, în considerarea termenului lung de economisire şi investire de 30-40 de ani, este cel mai puţin afectat, datorită unei diversificări echilibrate şi prudente a investiţiilor. În 3 - 4 decenii de acumulare şi investire a contribuţiilor au loc episoade de volatilitate ridicată pe termen scurt, aşa cum s-au consemnat în ultimii ani în august 2015, ianuarie 2016, iunie
2016, iunie 2017 şi în decembrie 2018", a spus Dan Armeanu, într-un comunicat transmis AGERPRES.
El a menţionat că printr-o politică de investiţii conservatoare, cu investiţii de peste 60% în titluri de stat, administratorii de fonduri de pensii private asigură respectarea cerinţelor privind securitatea, calitatea şi profitabilitatea activelor. Politica de investiţii are în vedere totodată şi diversificarea portofoliilor fondurilor de pensii private, rezultată din investirea într-un mix de instrumente financiare precum: acţiuni, obligaţiuni corporative, obligaţiuni supranaţionale, depozite şi investiţii în fonduri mutuale, astfel încât să se diminueze riscul de piaţă aferent unei clase de active, într-un anumit moment, în care se înregistrează fluctuaţii ale preţului activelor financiare.
"În ciuda acestor episoade temporare de volatilitate, activele totale ale fondurilor de pensii private au crescut de la an la an. Variaţiile mai ample în anumite perioade ale preţului activelor financiare deţinute de fondurilor de pensii private sunt conjuncturale şi nu afectează valoarea pensiilor, acestea fiind rezultatul investiţiilor pe termen lung. În pofida fluctuaţiilor preţului anumitor instrumente financiare în diferite momente în timp, valoarea activelor fondurilor de pensii administrate privat s-a menţinut la un nivel peste valoarea garantată. Pensiile private sunt garantate la nivelul contribuţiilor nete ale participanţilor, legislaţia care stă la baza sistemului de pensii private prevăzând în acest scop constituirea de provizioane tehnice din resursele proprii ale administratorilor", a afirmat Dan Armeanu.
De asemenea, el susţine că România are unul dintre cele mai moderne sisteme de pensii private de tip contribuţii definite şi totodată unul dintre cele mai puternice modele de siguranţă.
"Nu mai puţin de zece elemente de siguranţă contribuie la soliditatea şi siguranţa Pilonului II de pensii în beneficiul celor peste 7 milioane de participanţi, dintre care menţionăm: rata minimă de rentabilitate, garantarea contribuţiilor nete, separarea activelor fondului de cele ale administratorului, supravegherea prudenţială şi Fondul de Garantare", a mai spus Dan Armeanu. 
Sursa: www.agerpres.ro