Bacalaureat: Începe etapa de echivalare şi recunoaştere a competenţele lingvistice şi digitale

Etapa de echivalare şi recunoaştere a competenţelor lingvistice şi digitale la cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului începe luni şi durează până la data de 31 august, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei, informeazã AGERPRES.
Nota minimă de promovare, pentru fiecare probă, este 5 (cinci), iar media finală pentru promovarea examenului este cel puţin 6 (şase).
Afişarea primelor rezultate va avea loc în data de 31 august, până la ora 12,00.
Contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi, în intervalul orar 12,00-18,00, atât în format fizic, cât şi electronic.
În acest sens, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit electronic inclusiv o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.
Rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor (1-3 septembrie), vor fi comunicate vineri, 3 septembrie.
Sursa: www.agerpres.ro