Bugetul asigurărilor sociale are prevăzut un excedent de 281,6 milioane de lei în 2017 (proiect)

Bugetul asigurărilor sociale de stat este programat pentru anul 2017 cu un excedent de 281,6 milioane de lei care reprezintă rezultatul financiar al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, conform proiectului publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP), preluat de AGERPRES.
Bugetul asigurărilor sociale are prevăzute venituri de 57,587 miliarde de lei iar 73,8% din venituri urmează să se încaseze din contribuțiile pentru pensii, 0,2% din venituri nefiscale și 25,3% reprezintă subvenții primite de la bugetul de stat.
Din totalul veniturilor bugetare, 57,17 miliarde de lei sunt aferente sistemului public de pensii (99,3%) și 411,7 milioane de lei aferente sistemului asigurărilor de accidente de muncă si boli profesionale (0,7%).
Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au fost estimate la 57.3 miliarde de lei, din care 57,17 miliarde de lei pentru sistemul public de pensii (99,8%) și 130,1 milioane lei pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale (0,2%).
Din totalul cheltuielilor aferente sistemului public de pensii, 98,8% vor fi alocate pentru asistență socială și 1,2% pentru administrarea sistemului public de pensii (cheltuieli de personal, bunuri și servicii, dobânzi datorate trezoreriei statului, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și active nefinanciare).
Fondurile destinate plății pensiilor din sistemul public de pensii pentru anul 2017 sunt în sumă de 55,51 miliarde de lei, respectiv 6,8% din PIB.
"La stabilirea necesarului de fonduri pentru plata pensiilor, s-a avut în vedere un număr de 4.669,2 mii pensionari de asigurări sociale plătiți prin Casa Națională de Pensii Publice, cu o pensie medie lunară de 990,7 lei", se mai arată în expunerea de motive.
Pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale este prevăzut un excedent de 281,6 milioane de lei, în condițiile unor venituri de 411,7 milioane de lei și ale unor cheltuieli de 130,1 milioane lei.
Bugetul asigurărilor pentru șomaj este programat în anul 2017 cu un excedent de 694,3 milioane lei, la venituri de 1,82 miliarde de lei și cheltuieli de 1,11 miliarde de lei.
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale va consemna un excedent de 347,3 milioane lei, în condițiile unor venituri în sumă de 370,8 milioane lei, și ale unor cheltuieli în sumă de 23,5 milioane lei.
Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 este de 3.131 lei.
"Obiectivele importante ale construcției bugetare pe anul 2017 sunt aplicarea prevederilor legislației din domeniul pensiilor și asigurărilor sociale și ale Programului de guvernare pe anii 2017-2020. La construcția bugetară în domeniul asigurărilor sociale de stat și al asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017 s-au avut în vedere majorarea cu 5,25% a valorii punctului de pensie începând cu luna ianuarie 2017, respectiv la 917,5 lei, majorarea valorii punctului de pensie de la 1 iulie 2017 la 1.000 lei, acordarea începând cu 1 ianuarie 2017 a unui indice de corecție de 1,14 și de 1,05 începând cu 1 iulie 2017, încadrarea cheltuielilor bugetare în cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetară a Guvernului pentru perioada 2017-2019, creșterea câștigului salarial mediu brut în anul 2017 la 3.131 lei, față de 2.815 lei estimat pentru anul 2016 și 2.555 lei realizat în anul 2015", se precizează în document.
De asemenea, s-au mai avut în vedere scăderea numărului de șomeri înregistrați cu 42.000 persoane, ajungându-se astfel la finele anului 2017 la 387.000 persoane, de la 429.000 persoane estimat pentru finele anului 2016, și scăderea ratei șomajului înregistrat la finele anului 2017 la 4,3% față de 4,8% estimată pentru finele anului 2016.