CNSU propune interzicerea programului pentru terase şi sălile de jocuri de noroc în intervalul 23,00-6,00 (text integral)

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) a aprobat, marţi, Hotărârea 37 prin care propune ca programul teraselor şi al sălilor de jocuri de noroc să fie interzis în intervalul orar 23,00 - 06,00, informeazã AGERPRES.
În hotărâre se propune instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, în anumite intervale orare, pentru toate persoanele prezente în spaţiile publice deschise stabilite de factorii de decizie de la nivel local.
În documentul ce trebuie aprobat şi de către Guvern se propune şi ca, în zona plajelor, distanţa mai mică de 2 metri să fie permisă numai pentru soţi şi copii însoţiţi de adulţi (părinţi, bunici).
Vă prezentăm textul integral al Hotărârii adoptate de către CNSU:
HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 la nivelul spaţiilor/activităţilor unde există un risc crescut de infectare
Având în vedere propunerile formulate prin Hotărârea nr. 23din 24.07.2020, a Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, ţinând seama de analiza factorilor de risc privind managementul situaţiei de urgenţă generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de 28.07.2020, realizată la nivelul Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, luând în considerare creşterea exponenţială zilnică a numărului de persoane infectate, cu preponderenţă în anumite zone sau localităţi, care determină opresiune permanentă asupra capacităţii de gestionare a unităţilor administrativ -teritoriale şi a sistemului sanitar, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) şi art. 81 din OUG. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5alin. (2) lit. (d),alin. (3) lit.(f) şi art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 20 lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă,Comitetul Naţionalpentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1 (1) Se propune instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, în anumite intervale orare, pentru toate persoanele prezente în spaţiile publice deschise stabilite prin hotărâre a comitetului judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, cu avizul direcţiei de sănătate publică.
(2) Spaţiile şi intervalele orare se stabilesc luând în considerare probabilitatea creşterii numărului persoanelor prezente concomitent în spaţiile şi în intervalele orare respective, ca efect al desfăşurării unor activităţi individuale sau de grup.(3) Se exceptează de la măsura prevăzută la alin. (1) următoarele categorii de persoane:a) persoanele care desfăşoară activităţi fizice intenseşi/sau în condiţii de muncă solicitante, cum sunt temperaturile ridicate sau umiditatea crescută;b) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.
Art.2 (1) Se propune interzicerea comercializării şi consumului produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special destinate, dispuse în exteriorul clădirilor unde se desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, în intervalul orar 23:00-06:00.(2) În afara intervalului menţionat la alin. (1),operatorii economici care desfăşoară aceste activităţi, au obligaţia să ia măsuri pentru limitarea numărului de clienţi la numărul locurilor pe scaune, precum şi a oricăror activităţi care presupun interacţiunea fizică între clienţi, inclusiv dansul.
Art.3 Se propune interzicerea desfăşurării activităţii cu publicul pentru operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc,în intervalul orar 23:00-06:00.
Art.4 Se propune modificarea excepţiei de la regulile distanţare fizică existente la nivelul plajelor neamenajate şi a celor amenajate, în sensul în care distanţa mai mică de 2 metri între persoane/şezlonguri este permisă numai pentru soţi şi copii însoţiţi de adulţi (părinţi, bunici).
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, pentru punere în aplicare prin ordine şi acte administrative ale conducătorilor acestora.
PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Sursa: www.agerpres.ro