Comisia Juncker a depus jurământul de independență în fața Curții Europene de Justiție

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și membrii colegiului comisarilor au depus miercuri jurământul solemn de preluare a mandatului în fața Curții de Justiție a UE, în Luxemburg, prin care s-au angajat să respecte tratatele și Carta drepturilor fundamentale a UE și să își îndeplinească atribuțiile într-un mod pe deplin independent și având în vedere interesul general al Uniunii.
Comisarul european pentru politică regională Corina Crețu a jurat în limba română să își exercite responsabilitățile în deplină independență, potrivit unui comunicat de presă al cabinetului Corinei Crețu.
De asemenea, comisarii s-au angajat să nu solicite și nici să nu accepte instrucțiuni din partea niciunei autorități, să se abțină de la implicarea în acțiuni incompatibile cu îndatoririle lor și cu executarea atribuțiilor lor și să își respecte obligațiile pe durata mandatului și după încheierea acestuia.
'Depunem jurământul de astăzi cu toată seriozitatea care se cuvine unui astfel de act — este un jurământ de independență și de respectare a Cartei drepturilor fundamentale. Acesta implică un angajament politic ferm din partea întregului colegiu pentru asigurarea respectării dispozițiilor Cartei în toate politicile UE care țin de responsabilitatea Comisiei. Nu este un lucru mărunt — nu suntem nimic dacă nu ne respectăm valorile', a apreciat Juncker într-un comunicat înainte de depunerea jurământului.
La rândul său, prim-vicepreședintele Frans Timmermans, citat în același comunicat al CE, a precizat că executivul comunitar 's-a angajat să servească interesul european, și anume să producă rezultate pentru cetățeni'.
'De aceea ne vom concentra asupra principalelor priorități — creștere economică, locuri de muncă și investiții. Prin verificarea coerenței fiecărei propuneri legislative cu dispozițiile prevăzute în Cartă, vom continua adevărata cultură a drepturilor fundamentale care s-a dezvoltat în UE, nu pentru a înlocui, ci pentru a completa sistemele naționale de protecție a drepturilor fundamentale', a afirmat el.
De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, comisarii se angajează, de asemenea, în cadrul jurământului de preluare a mandatului, să respecte Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
Obligația membrilor Comisiei Europene de a depune un angajament solemn' la preluarea mandatului reprezintă o tradiție veche, înscrisă în prezent la articolul 245 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Această dispoziție a fost inclusă pentru prima dată în Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene (1957) și de atunci a fost aplicată de fiecare dată când o nouă comisie și-a preluat mandatul.