Comunicat AEP, privind modelul listei de susţinători pentru alegerile europarlamentare din anul 2019

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că, în data de 23.01.2019, a fost publicată pe site-ul instituţiei varianta actualizată a Anexei la proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea modelului listei de susţinători care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, conform unui comunicat de presă citat.
Acest proiect a fost lansat în dezbatere publică în data de 18.01.2019, prin publicare pe site-ul www.roaep.ro, şi poate fi consultat, împreună cu anexa actualizată, la secțiunea „Legislaţie electorală – Transparență decizională”, accesând link-ul http://www.roaep.ro/legislatie/transparenta-decizionala/.
Atragem atenţia că modelul listei de susţinători, prevăzut în anexa actualizată la proiectul de act normativ menţionat anterior, nu este unul final, acesta putând suferi modificări atât ca urmare a recomandărilor primite pe parcursul îndeplinirii procedurilor de transparenţă decizională, cât şi ulterior, ca urmare a observaţiilor şi propunerilor formulate de autorităţile avizatoare.
Modelul final al listei de susţinători va fi cel aprobat de Guvern prin hotărâre ce va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Reamintim că observaţiile şi propunerile referitoare la proiectele de acte normative publicate pe site-ul AEP la data de 18.01.2019 pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro până la data de 31.01.2019.
Potrivit dispozițiilor art. 16 alin. (4) și (5) lit. a) și art. 17 alin. (1) și (3) din aceeași lege, pentru a fi înregistrate la Biroul Electoral Central, listele de candidaţi propuse de partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau alianţele electorale trebuie însoţite de o listă cuprinzând cel puţin 200.000 de susţinători, în timp ce candidaturile independente trebuie însoțite de o listă cuprinzând cel puțin 100.000 de susținători.
La stabilirea modelului listei susținătorilor a fost avut în vedere faptul că pentru o corectă identificare și individualizare a susținătorilor, respectiv pentru verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege de către Biroul Electoral Central sunt suficiente următoarele date cu caracter personal:
a) numele și prenumele;
b) domiciliul;
c) data nașterii;
d) denumirea, seria și numărul actului de identitate.
În ceea ce privește declarația pe propria răspundere pe care trebuie să o dea persoana care întocmește lista susținătorilor a fost luat în considerare faptul că aceasta se află sub incidența articolului 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare. Prin urmare, la datele cu caracter personal menționate mai sus a fost adăugat codul numeric personal al persoanei care dă declarația pe propria răspundere.
AEP – Direcția comunicare și relații externe