Conferința „Managementul Destinației Carpații României”

În data de 17.11.2016, Autoritatea Națională pentru Turism (A.N.T.), în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov, organizează Conferința „Managementul Destinației Carpații României”, eveniment în marja Târgului de Turism al României, informează Autoritatea Națională pentru Turism.
În cadrul conferinței va fi prezentată viziunea comună a Autorității Naționale pentru Turism și a Consiliului Județean Brașov cu privire la Managementul Destinației Carpații României, prin sprijinul Platformei de Coordonare a Turismului Durabil a Convenției Carpatice.
La întâlnire vor participa reprezentanți ai autorităților publice locale, centrelor de informare turistică, instituțiilor culturale, mediului academic, agenți economici membri ai Camerei de Comerț și Industrie, asociațiilor de dezvoltare și promovare turistică, asociațiilor patronale și federațiilor din turism, organizațiilor neguvernamentale (O.N.G.-uri) cu activitate în domeniul turismului, precum și reprezentanți mass-media.
În anul 2006 România a devenit țară semnatară a Convenției Carpatica, adoptată la Kiev la 22 mai 2003. Obiectivul general al convenției îl reprezintă cooperarea pentru păstrarea și dezvoltarea durabilă a Carpaților în vedera îmbunătățirii calității vieții populațiilor locale și a conservării valorilor naturale și culturale, iar aderarea la Convenție a creat cadrul general de cooperare în diverse domenii precum conservarea biodiversității, amenajarea terioriului, managementul resurselor de apă, agricultură și silvicultură, transport, turism, industrie și energie.
În 2014 s-a adoptat Strategia pentru Turism Durabil în Carpați și s-a decis dezvoltarea Platformei de Coordonare a Turismului Durabil, ca un mecanism comun care să sprijine implementarea Protocolului pentru Turism Durabil.
În anul 2015, A.N.T. alături de Consiliul Județean Brașov și Primăria Brașov au depus oferta de găzduire la Brașov a Platformei de Coordonare a Turismului Durabil. Ulterior, în 2016, la întâlnirea Grupului de Lucru pe Turism a Convenției Carpatica, care a avut loc la Brașov între 12-14 Aprilie 2016, s-a decis crearea a 3 (trei) Centre pentru Turismului Durabil în Romania (Brasov), Polonia și Ucraina.
În luna noiembrie 2016, Județul Brașov a semnat cu Autoritatea Națională de Turism un protocol de colaborare privind înființarea și funcționarea Centrului Brașov din cadrul Platformei de Dezvoltare a Turismului Durabil în Carpați.
Conferința „Managementul Destinației Carpații României” este cuprinsă în cadrul programului mai larg pe care A.N.T. îl derulează sub egida Convenției Carpatice.