Curtea de Conturi: Peste 60% dintre sălile de sport au fost neutilizate între o lună şi un an, în perioada 2015-2017

Peste 60% din totalul sălilor de sport construite în România, prin Programul "Săli de sport", în intervalul 2002 - 2016, au înregistrat perioade de neutilizare între o lună şi un an, iar aproximativ o treime dintre acestea au consemnat perioade mai mari de 90 de zile, potrivit Raportului de audit publicat, miercuri, de Curtea de Conturi, informeazã AGERPRES.
Documentul arată că, prin Programul "Săli de sport", în perioada 2002-2016, au fost construite 1.080 de spaţii cu această destinaţie, dintre care 570 au fost construite în mediul urban şi 510 în mediul rural. Valoarea totală a surselor de finanţare alocate programului a fost de aproximativ 2,8 miliarde de lei, dintre care peste 2,2 miliarde de lei au fost sume alocate din bugetul de stat.
Conform sursei citate, programul respectiv a cunoscut două momente de ascensiune, respectiv în anul 2004, atunci când au fost construite 376 de săli de sport, şi în anul 2009, atunci când au fost finalizate 146 de săli de sport.
"În ceea ce priveşte gradul de utilizare a sălilor de sport, concluziile consemnate în raport arată că, în perioada 2015 - 2017, un număr mare de săli de sport nu a beneficiat de condiţiile necesare pentru practicarea activităţilor sportive, peste 60% dintre acestea înregistrând perioade de neutilizare între o lună şi un an, iar aproximativ o treime dintre săli înregistrând perioade mai mari de 90 de zile. În urma verificărilor efectuate la faţa locului de către auditorii publici externi au fost identificate situaţii în care accesul elevilor către sala de sport se face pe un drum greu accesibil şi în zone cu circulaţie stradală intensă, determinând un grad mai redus de utilizare a sălii. Deşi un procent semnificativ al sălilor de sport a fost construit în curtea şcolii sau la o distanţă rezonabilă faţă de unitatea de învăţământ, au fost identificate mai multe săli de sport care, la momentul auditului, nu erau utilizate pentru activităţi didactice din cauza distanţei prea mari faţă de unitatea şcolară", se menţionează în raport.
În acest context, Curtea de Conturi apreciază că asigurarea creşterii eficienţei utilizării fondurilor alocate programului este condiţionată de colaborarea strânsă între factorii decizionali de la nivelul administraţiei centrale şi de corelarea şi coordonarea tuturor programelor care vizează învăţământul şi nevoile primare ale acestuia.
În plus, instituţia de audit recomandă o implicare mai activă a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de finanţator al programului, în etapele premergătoare realizării investiţiilor, elaborarea procedurii privind selecţia în vederea includerii unor instrumente de evaluare a solicitărilor unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi consultarea unităţilor de învăţământ beneficiare în fazele premergătoare alegerii tipului şi amplasamentului sălii de sport pentru evitarea construirii unor săli de sport la distanţe mari faţă de unităţile de învăţământ sau în zone greu accesibile.
Curtea de Conturi a României a publicat, pe propria pagină de Internet, Sinteza Raportului de audit cu tema "Auditul performanţei utilizării fondurilor publice alocate în perioada 2002-2016 pentru construirea sălilor de sport, în vederea garantării accesului la facilităţile moderne de practicare a sporturilor".
Misiunea de audit s-a desfăşurat în perioada 2017-2018 la Compania Naţională de Investiţii-CNI SA şi a vizat evaluarea modului de alocare a fondurilor publice în timpul derulării Programului "Săli de Sport" din perspectiva amplasamentului, a funcţionalităţii şi a gradului de utilizare pentru un număr de 571 de săli de sport din toate judeţele.
Obiectivul auditului a fost realizarea unei analize independente a modului de utilizare a sălilor de sport construite în perioada 2002-2016, respectiv identificarea vulnerabilităţilor şi a riscurilor specifice, a disfuncţionalităţilor şi a deficienţelor, în vederea formulării de recomandări pentru creşterea nivelului de eficienţă şi eficacitate în utilizarea fondurilor publice.