Decret stare de urgenţă/Sănătate: Pot fi suspendări din funcţii, indiferent de statut, pentru neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu

Conducătorii unităţilor sanitare, direcţiilor de sănătate publică, caselor de asigurări de sănătate, serviciilor de ambulanţă, precum şi autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniul asistenţei şi protecţiei sociale pot fi suspendaţi din funcţii pe perioada stării de urgenţă, pentru neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu, indiferent de statutul lor, se arată în decretul privind starea de urgenţă, informeazã AGERPRES.
Documentul menţionează că nu este necesar ca persoanele desemnate să exercite temporar aceste funcţii să fie funcţionari publici.
Serviciile medicale şi medicamentele pot fi acordate şi validate şi fără semnarea cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate şi fără termen de raportare în trei zile lucrătoare de la data acordării serviciilor, pe perioada stării de urgenţă.
Până la data de 31 martie se face decontarea pentru unităţile sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, a sumelor contractate şi decontate din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate sau bugetul Ministerului Sănătăţii, indiferent de numărul de cazuri realizate sau după caz la nivelul activităţii efectiv realizate în condiţiile în care acesta depăşeşte nivelul contractat.
De asemenea, este posibilă decontarea serviciilor medicale în unităţile sanitare din asistenţa medicală primară şi ambulatoriul de specialitate clinic la nivelul activităţii efectiv realizate, cu maximum 8 consultaţii/oră, precum şi prescrierea de medicamente de către medicii de familie, inclusiv a medicamentelor restricţionate din Lista de medicamente, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, pentru pacienţii cronici.
În cazul achiziţiei de medicamente de către unităţile sanitare pentru tratarea pacienţilor cu COVID-19, preţurile medicamentelor pot depăşi preţurile maximale aprobate de Ministerul Sănătăţii.
Pe perioada stării de urgenţă se pot realiza transferuri între bugetele Ministerului Sănătăţii şi Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (în ambele sensuri) precum şi între diferitele linii de buget ale Ministerului Sănătăţii sau Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, în funcţie de necesităţi.
Influenţele financiare determinate de creşterile salariale pentru personalul medical şi nemedical din unităţile sanitare publice şi cele care au ca asociat unic unităţile administrativ teritoriale se suportă din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate - Titlul VI - Transferuri între unităţi ale administraţiei publice.
Preşedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României. 
Sursa: www.agerpres.ro