Deputații au eliminat prevederile privind impozitarea bacșișului

Plenul Camerei Deputaților a aprobat miercuri - cu 285 de voturi 'pentru' și 2 abțineri - eliminarea prevederilor privind bacșișul și emiterea de bonuri fiscale pentru bacșiș.
Deputații au adoptat proiectul de Lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se abrogă toate prevederile care țin de bacșiș.
Astfel, s-a renunțat la articolul care prevedea că "bacșișul se justifică prin datele înscrise în documentele emise de aparatele de marcat electronice fiscale și se evidențiază pe un bon fiscal distinct" și la cel care spunea că "sumele provenite din încasarea bacșișului se înregistrează în contabilitate la alte venituri, iar sumele distribuite angajaților se înregistrează la suma cheltuielilor iar operatorii economici stabilesc printr-un regulament de ordine interioară dacă veniturile din încasarea bacșișurilor rămân la dispoziția lor sau constituie o sursă de alte venituri care se distribuie salariaților'.
Ordonanța mai reglementează aspecte referitoare la aparatele de marcat.
"În cazul defectării aparatelor de marcat electronice fiscale, până la repunerea în funcțiune a acestora, operatorii economici utilizatori sunt obligați să înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate operațiunile efectuate și să emită chitanțe, în condițiile legii, pentru respectivele operațiuni și facturi, la cererea clientului. Obligația privind înregistrarea operațiunilor efectuate într-un registru special nu se aplică operatorilor economici care desfășoară activitatea de transport în regim de taxi', se arată în ordonanță.