Dificultăţile din sectoarele vegetal, zootehnic, apicol, pescuit şi acvacultură, în analiză la Ministerul Agriculturii

Reprezentarea fermierilor români la nivel european, scrierea Programului Naţional Strategic, legea vânzării terenurilor agricole, pagubele produse de pesta porcină africană, stimularea forţei de muncă şi situaţia comerţului cu animale au fost printre subiectele analizate luni de ministrul Agriculturii, Adrian Oros, şi secretarul de stat Florian-Emil Dumitru împreună cu membrii celor mai reprezentative asociaţii şi federaţii din sectorul agricol.
Potrivit unui comunicat la ministerului de resort remis AGERPRES, în cadrul discuţiilor cu producătorii agricoli, conducerea MADR a subliniat faptul că expertiza mediului asociativ va sprijini instituţia în conturarea unor politici agricole în beneficiul fermierilor şi, totodată, i-a asigurat pe cei prezenţi de întreaga colaborare şi deschidere pentru identificarea unor soluţii viabile în vederea dezvoltării agriculturii româneşti.
"O problemă importantă ridicată de Federaţia ProAgro este faptul că fermierii din România nu au reprezentare la nivel european, iar în acest context s-a propus înfiinţarea unor grupuri de lucru cu privire la aspectele tehnice ale Planului Naţional Strategic. De asemenea, s-au adus în discuţie scrierea Programului Naţional Strategic, pagubele produse de pesta porcină africană, analiza sprijinului cuplat în zootehnie şi în domeniul vegetal", precizează instituţia în comunicat.
În cadrul întâlnirii cu reprezentanţii LAPAR temele dezbătute au vizat: legea arendei, legea vânzării terenurilor, comsarea terenurilor, învăţământul dual şi legislaţie privind cercetarea privată.
Pentru a identifica soluţii cu privire la păstrarea şi stimularea forţei de muncă s-a agreat în cadrul întâlnirii să se organizeze grupuri de lucru împreună cu experţi din cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale în vederea analizării măsurilor de fiscalizare şi în ce măsură se pot crea facilităţi fiscale.
Secretarul de stat Emil Dumitru a afirmat că soluţia cea mai bună pentru învăţământul agricol este crearea unui cadru legislativ pentru susţinerea învăţământului dual.
În acest context, ministrul Adrian Oros a evidenţiat necesitatea ca agenţii economici să se poată implica în elaborarea programei şcolare şi şi-a exprimat speranţa că prin parteneriatul public-privat tinerii să fie încurajaţi să lucreze în agricultură. În privinţa adoptării legii arendei, conducerea MADR a propus înfiinţarea unui registru electronic în care să se regăsească toate contractele de arendă în vederea eficientizării verificărilor.
Potrivit MADR, problemele ridicate de reprezentanţii sectorului de creştere a bovinelor de lapte şi carne au vizat situaţia comerţului cu animale, piaţa procesării laptelui, fermele de producţie şi de reproducţie - o definire foarte clară a acestora, testarea genomică, screening-ul animalelor.
O parte dintre asociaţiile de crescători de bovine au părăsit întâlnirea condusă de ministrul Adrian Oros, solicitând o discuţie separată privind Registrul Genealogic al Rasei şi Controlul Oficial al Performanţelor (COP).
În ce priveşte informaţiile potrivit cărora Ministerul Agriculturii ar fi luat decizia să se renunţe la sprijinul cuplat în zootehnie, conducerea MADR a precizat că această formă de sprijin va fi menţinută în forma actuală şi în perioada de tranziţie, 2020-2022, iar în viitorul Program Naţional Strategic, sprijinul cuplat zootehnic va fi acordat pe baza producţiei de carne şi lapte realizată de fermele comerciale.
Ministrul Agriculturii a subliniat că dialogul cu reprezentanţii mediului asociativ poate contribui la crearea unor politici agricole în concordanţă cu specificitatea sectorului agroalimentar românesc. "Asigurarea unui parteneriat real cu reprezentanţii structurilor asociative cu reprezentare la nivel naţional din sectorul agricol este considerată prioritară, prin intermediul acesteia putându-se identifica atât necesităţile actorilor implicaţi cât şi găsirea de soluţii de dezvoltare a agriculturii şi industriei alimentare", subliniază reprezentanţii MADR.