Direcția Executări Silite Cazuri Speciale din ANAF: 8 direcții speciale la nivel regional și un program informatic pentru monitorizarea sentințelor judecătorești

Pentru remedierea propriilor deficiențe din cadrul activității privind executarea hotărârilor judecătorești pronunțate de instanțele penale, începând cu 18.11.2015, a fost înființată "Direcția executări silite cazuri speciale", urmând a fi operaționalizată efectiv de la 01.01.2016, reamintește ANAF în cadrul unui comunicat. 
Principalul obiect de activitate îl constituie punerea în executare a hotărârilor judecătorești din dosarele cu cazuistică penală. Potrivit ANAF, direcția are ca obiect de activitate coordonarea și monitorizarea activității de executare silită a sumelor cuvenite bugetului general consolidat al statului, precum și a bunurilor sechestrate sau confiscate,  dispuse prin:
-hotărâri judecătorești definitive, pronunțate în materie penală
-hotărâri judecătorești definitive pronunțate ca urmare a sesizărilor formulate de către Comisiile de cercetare a averilor de pe lângă curțile de apel prin care s-a dispus fie confiscarea unei cote părți dintr-un bun sau a anumitor bunuri determinate, constatate ca fiind dobândite nejustificat, fie plata unei sume de bani egală cu valoarea bunului dobândit nejustificat
-ordine ale ministrului finanțelor publice de blocare a fondurilor sau a resurselor economice care se află în proprietate, sunt deținute sau se află sub controlul persoanelor fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind persoane sau entități desemnate, ce fac obiectul sancțiunilor internaționale, potrivit legii

-alte titluri executorii prin care se stabilesc dobânzi, penalități de întârziere, majorări de întârziere, sau alte sume, dispuse, dar neindividualizate, prin hotărâri judecătorești definitive, cele prin care se stabilește cuantumul cheltuielilor de executare silită, precum și cele prin care se stabilește suma reprezentând diferența de preț și\sau cheltuielile prilejuite cu urmărirea bunului

Cum va arăta noua direcție

Vor exista 8 servicii teritoriale la nivelul direcțiilor regionale și o structura de coordonare în cadrul aparatului central. În acestă structură își desfașoară activitatea atât funcționari cu experiență în activitatea de urmărire penală (inclusiv institutire sechestre) detașați din cadrul MAI, cât și specialiști în executare silită din cadrul ANAF.
Angajații direcției centrale și ai serviciilor regionale vor fi dotați cu uniforme și autoturisme inscripționate.
Până la 31.12.2015 aplicația informatică, dezvoltată cu resurse proprii, pentru monitorizeazarea hotărârilor judecătorești pronunțate în materie penală va fi încarcată cu toate datele preluate din înscrisurile tranmise de din instanțe, precum și din rapoartele stadiul executării silite al fiecărui caz în parte (ex: popriri, sechestre, sume valorificate).
În comunicat se precizează că atunci cand se va face analiza dispozitivelor hotărârilor judecătorești de pus în aplicare, se va solicita asistența permanentă prin detașare de personal calificat din cadrul parchetelor, în toate cazurile semnificative din punctul de vedere al valorii prejudiciului.
ANAF consideră că în executarea sentințelor penale apreciem că se impune modificarea legislației și crearea unui cadru legislativ care să ușureze punerea în executare și, implicit, recuperarea prejudiciilor cauzate prin acte și fapte penale.