Episcopia Huşilor – sprijin pentru spitalele vasluiene şi pentru mii de persoane vulnerabile din judeţ

Episcopia Huşilor şi-a concentrat în ultima perioadă activităţile de ordin social pe ajutorarea celor aflaţi în nevoie în contextul pandemiei COVID-19. Prin intermediul Asociaţiei "Filantropia Ortodoxă", spitalele din judeţ au primit materiale de protecţie, atât de necesare în lupta cu coronavirusul, iar mii de persoane aflate în nevoie, vârstnici care locuiesc singuri, persoane cu dizabilităţi, s-au bucurat de ajutor constând în alimente, produse de igienă sau medicamente, informeazã AGERPRES.
Asociaţia "Filantropia Ortodoxă" Huşi a fost înfiinţată în anul 2018 cu binecuvântarea Episcopului Huşilor, Ignatie, pentru a răspunde nevoilor sociale din eparhie, iar aşezămintele ei sociale de la Huşi, Bârlad, Boţeşti, Ghermăneşti şi Fălciu se află în parteneriat cu primăriile localităţilor.
După cum spune consilierul social-misionar din cadrul Episcopiei Huşilor, preotul Vladimir Beregoi, toţi cei 42 de angajaţi ai Asociaţiei "Filantropia Ortodoxă" Huşi sunt implicaţi direct la nivelul comunităţilor în ajutorarea celor vulnerabili în acest context, asigurând alimentele de bază şi medicamentele pentru persoanele vârstnice aflate în serviciul de îngrijire din centre, precum şi pentru membrii familiilor cu o situaţie financiară precară, cazuri aduse în atenţia serviciului asociaţiei de comitetele înfiinţate la nivelul Centrului Eparhial, al protopopiatelor şi al parohiilor din cadrul Episcopiei Huşilor.
Astfel, prin intermediul centrelor sociale de la Huşi, Bârlad, Boţeşti, Ghermăneşti şi Fălciu, în colaborare cu primăriile locale, sunt sprijinite, cu respectarea tuturor măsurilor de igienă şi protecţie stabilite de autorităţi, persoanele care nu se pot deplasa în vederea aprovizionării cu alimente sau medicamente.
Părintele Vladimir Beregoi s-a ocupat de coordonarea asociaţiei încă de când a venit la Vaslui. Spune că a descoperit oameni buni, oameni frumoşi, oameni care îl motivează să se implice în activitatea social-misionară şi că face cu drag toate aceste lucruri, care îl încarcă şi îi dau energie.
"Îmi dedic mare parte din activitate slujirii aproapelui, pentru că aceasta este şi o datorie creştinească, o datorie morală, pentru că prin fiecare om, îl slujim pe Dumnezeu şi atunci când Îl slujeşti pe Dumnezeu cu bucurie, niciodată nu simţi oboseală, nu simţi epuizare, ci te încarci cu putere. Fiecare persoană despre care aflăm că este în nevoie primeşte constant, la domiciliu, alimente neperisabile, hrană caldă şi produse de igienă, apă îmbuteliată şi medicamente. Din cauza faptului că în mediul rural sunt numeroase persoane lipsite de orice sprijin, angajaţii şi voluntarii Asociaţiei "Filantropia Ortodoxă" Huşi au distribuit alimente şi produse de igienă în comunităţile din Novaci, Duda, Râşeşti şi Bogdăniţa. Acţiunile vor continua şi în alte parohii din mediul rural. Până în prezent, peste două tone de alimente neperisabile au fost distribuite persoanelor aflate în dificultate materială, iar numărul cazurilor sociale de această natură rezolvate de către asociaţia noastră depăşeşte cifra 1.000", a spus părintele Vladimir Beregoi, consilier economic şi social-misionar în cadrul Episcopiei Huşilor.
Încă de la instalarea sa ca ierarh al Huşilor, episcopul Ignatie şi-a stabilit drept prioritate implicarea Bisericii în activităţile de natură socială. A reuşit ca în jurul acestei idei să adune preoţi, autorităţi locale, agenţi economici, lucrători sociali sau voluntari, convins fiind că, deşi lovită din multe părţi, Biserica trebuie să-şi împlinească misiunea.
Foto: (c) Loredana Ciobanu / AGERPRES

 
"Noi avem şi datoria de a ne îngriji cu precădere de cei care au nevoie de ajutorul nostru. În Biserică facem o distincţie între un act caritabil, între o faptă bună şi actele filantropice. Nu este o distincţie care ţine de ceva foarte pretenţios, ci realmente fundamentarea filantropiei, a dragostei pe care noi o manifestăm faţă de cei care au nevoie de ajutorul nostru se regăseşte în pilda samarineanului milostiv. În fiecare suferind, în fiecare om sărman, în fiecare om care este singur, care are nevoie de ajutorul nostru îl identificăm pe Hristos. De aceea, toate faptele bune, filantropia pe care noi o punem în mişcare în Biserică are drept temei, drept înţelegere profundă faptul că în cel de lângă noi este Hristos şi de acest lucru ne încredinţează Iisus în Evanghelie, atunci când ne spune: Dacă veţi da un pahar de apă celui care este însetat, dacă îl veţi îmbrăca pe cel care este gol, dacă veţi căuta pe cineva care este în închisoare, dacă veţi hrăni pe cineva care este flămând, toate acestea pentru Mine le faceţi! Acesta este gândul cu care noi încercăm la nivelul Episcopiei Huşilor să venim în întâmpinarea celor care au nevoie de dragoste, au nevoie de căldura noastră", spune episcopul Huşilor.
Văzând situaţia dificilă a spitalelor din judeţ, care s-au confruntat cu o lipsă acută a materialelor sanitare de protecţie şi a aparaturii medicale de strictă necesitate în lupta cu pandemia COVID-19, Asociaţia "Filantropia Ortodoxă" Huşi a intensificat ajutorul oferit prin iniţierea campaniei "Împreună ajutăm spitalele din Vaslui".
Scopul campaniei este de a sprijini financiar unităţile sanitare din judeţ prin achiziţionarea de aparatură medicală şi echipamente de protecţie, cu bani adunaţi din donaţii şi din fonduri proprii.
Până în prezent, pe lângă ajutoarele acordate persoanelor vulnerabile, aflate în imposibilitatea de a se deplasa, a fost oferită suma de 25.000 euro spitalelor din Vaslui şi Bârlad, o ambulanţă a fost dată în folosinţă Spitalului Judeţean din Vaslui, un video-laringoscop a fost donat Secţiei ATI a spitalului vasluian, iar pentru spitalele din Huşi şi Bârlad s-au oferit echipamente de protecţie atât de necesare.
În apelul lansat de Episcopia Huşilor, iniţiatorii campaniei au transmis că doresc achiziţionarea unui aparat de ventilaţie mecanică şi a unor cantităţi suplimentare de materiale sanitare de protecţie.
"Să îi avem în dragostea inimii noastre pe medicii, rezidenţii, asistenţii medicali care lucrează în condiţii de presiune, surmenaj, oboseală psihică şi mai ales cu resurse materiale specifice, aparatură medicală, ustensile medicale, echipament, medicamente sensibil diminuate. Efortul lor, fără nicio rezervă, merită, cu asupra de măsură, rugăciunea, recunoştinţa şi mulţumirea noastră. Ei săvârşesc, prin priceperea, experienţa şi dăruirea lor, cea mai autentică liturghie pe altarul suferinţelor, ezitărilor, bolii şi nesiguranţei aproapelui nostru", a transmis episcopul Huşilor, Ignatie.
În scopul eficientizării primirii de donaţii din partea celor care doresc să vină în ajutorul pacienţilor bolnavi, al medicilor, al asistenţilor medicali şi în ajutorul întregului personal medical implicat în combaterea pandemiei şi ţinând cont şi de restricţiile de mobilitate aflate în vigoare în această perioadă critică, Episcopia Huşilor a pus la dispoziţia publicului larg posibilitatea de a face donaţii prin SMS. Serviciul este valabil în orice reţea, iar donaţia în valoare de 2 euro se face prin trimiterea unui SMS la numărul 8837, cu textul "VASLUI".
Sursa: www.agerpres.ro