Firmele trebuie să se doteze cu case de marcat electronice până la 1 noiembrie 2017, pentru a putea fi conectate la serverul ANAF (proiect)

Operatorii economici trebuie să își schimbe vechile case de marcat cu unele cu jurnal electronic, etapizat, până la 1 noiembrie 2017, pentru a putea transmite date fiscale în regim online către sistemul informatic al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), care urmează să fie implementat în 2018.
Prevederea este cuprinsă într-un proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.
"Ministerul Finanțelor Publice continuă procesul de transparență și propune schimbarea caselor de marcat vechi cu aparate de generație nouă, echipate cu jurnal electronic. Măsurile propuse de Minister (...) au creat premisele înlocuirii treptate a aparatelor de marcat electronice fiscale echipate cu role jurnal pe suport de hârtie, cu aparate de generație nouă, echipate cu jurnal electronic. Scopul este acela de a putea transmite date fiscale în regim online către sistemul informatic al ANAF", se arată într-un comunicat al MFP, preluat de AGERPRES.
Astfel, pentru ca activitatea operatorilor economici să nu fie perturbată, aceștia urmează să se doteze cu aparate de marcat electronice fiscale etapizat, până la data de 1 noiembrie 2017, se menționează în comunicat.
Potrivit MFP, măsurile vin în sprijinul debirocratizării, urmăresc reducerea evaziunii fiscale, precum și creșterea nivelului de fiscalizare și o îmbunătățire a execuției veniturilor bugetare.
Principalele modificări propuse de MFP se referă la stabilirea condițiilor tehnice pe care trebuie să le îndeplinească aparatele de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, pentru a putea fi supuse autorizării; implementarea Registrului național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județe și în București; eliminarea obligației contribuabilului de a solicita și obține de la organul fiscal certificatul de atestare fiscală, în vederea obținerii autorizației de distribuție a aparatelor de marcat electronice fiscale; majorarea termenului de valabilitate a autorizației de distribuție a aparatelor de marcat electronice fiscale de la 2 respectiv 3 ani în prezent, la 5 ani; introducerea prevederilor privind conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, în vederea transmiterii datelor fiscale către sistemul informatic al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.