FORT: Transportul gratuit al elevilor către şcoli e imposibil de asigurat, din cauza neclarităţii procedurii de decontare

Transportul gratuit al elevilor către şcoli este imposibil de asigurat de companiile de transport rutier, din cauza mai multor neclarităţi din prevederile legislative emise de Guvern, în urma cărora operatorii de transport nu au certitudinea că vor primi contravaloarea serviciilor prestate, se menţionează într-un comunicat remis joi de Federaţia Operatorilor Români de Transport (FORT).
"Transportul gratuit al elevilor este imposibil de asigurat, deoarece nu există nici o garanţie în ceea ce priveşte decontarea sumelor aferente călătoriilor gratuite, către companiile de transport pasageri. De aceasta situaţie se fac vinovaţi atât cei ce au redactat în secret şi lipsit de transparenţă procedura de reglementare a decontarii, reglementata de HG nr. 435/2020 cât şi personajele ce au încercat să îşi atragă capital de imagine, pe acest subiect. Federaţia Operatorilor Români de Transport a transmis Ministerului Dezvoltării o adresă menită să genereze clarificarea următoarelor aspecte pe care nici elevii şi nici directorii unităţilor de învăţământ nu le cunosc", potrivit comunicatului FORT remis AGERPRES.
Pe de o parte, organizaţia deplânge neclaritatea prevederilor Hotărârii de Guvern 435/2020, din care nu rezultă clar dacă adeverinţele elevilor emise de unităţile de învăţământ sunt corect întocmite pentru ca operatorii să îşi poată deconta pe baza acestora serviciile de transport efectuate către elevi.
"În procedura de reglementare a decontării, reglementată de HG nr. 435/2020, nu se prevede faptul că adeverinţa emisă de unitatea de invătământ pentru elevi, trebuie să ateste faptul că aceştia nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu pentru a beneficia de transport gratuit. Adeverinta emisă elevului trebuie să ateste faptul ca elevul nu poate fi şcolarizat în localitatea de domiciliu, conform dispozit iilor art. 84 alin. (3) din Lg. nr. 1/2011, iar nu doar 'calitatea de elev înmatriculat la unitatea de învăţămât', asa cum greşit se prevede la art. 6 din HG nr. 435/2020. Prin urmare, trebuie clarificat daca operatorul de transport poate refuza transportul gratuit al elevilor în cazul în care adeverinţa emisă de unitatea de învăţământ nu atestă calitatea specială a acestora", se precizează în comunicatul FORT.
De asemenea, organizaţia transportatorilor arată că prevederile legale nu menţionează clar dacă Consiliile Judeţene vor decide decontarea cheltuielilor operatorilor de transport pe baza prezenţei la cursuri a elevilor în loc să ia în considerare numărul de călătorii efectuate de elevi cu operatorii de transport.
"Din interpretarea dispozitiilor art. 8, art. 9 si art. 10 alin. (3) din HG nr. 435/2020, consiliile judeţene efectuează plata către operatorii de transport pe baza situaţiilor transmise de unitatea de învăţământ, potrivit art. 8, şi a facturii primite de la operator. Prin urmare, decontarea sumelor se va face nu doar în baza facturii transmise de către operatorii de transport ci şi în funcţie de prezenţa la cursuri a elevilor, ceea ce contravine dispoziţiilor 84 alin. (3) ind. 5 din Lg. nr. 1/2011. În acest context, având în vedere necorelarea textelor de lege, trebuie lămurit dacă decontările se vor putea face în funcţie de numărul de călătorii gratuite efectuate de către elevi, atât timp cât art. 84 alin. (3) ind. 5 din Lg. nr. 1/2011 nu impune nici o condiţie în privinţa decontării cheltuielilor efectuate cu transportul elevilor", conform comunicatului Federaţiei Operatorilor Români de Transport.
FORT mai atrage atenţia Guvernului că prevederile HG 435/2020 nu impun unităţilor de învăţământ obligativitatea de a plăti facturile emise de operatorii de transport.
"Alin. (1) al art. 10 din HG nr. 435/2020 se referă la faptul că operatorul de transport transmite spre decontare o factură 'în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învăţământ' şi o 'factură în cuantum de 50% pentru consiliul judeţean', însa la alin. (3) se prevede faptul că doar consiliul judeţean este obligat să efectueze plata către operatorii de transport. În cuprinsul cap. II din HG nr. 435/2020 nu există nicio referire la faptul că unităţile de învăţământ vor efectua plata facturilor şi nici termenul în care se va face decontarea. Alin. (3) al art. 10 se referă doar la decontarea facturii transmise consiliului judeţean, însă nu se prevede ce se întâmplă cu decontarea în cazul facturilor emise şi transmise unităţilor de învăţământ. În acest context, apare întrebarea: dacă un operator emite bilet sau abonament unui elev (conform art. 7 din HG nr. 435/2020) şi îl transportă o lună de zile la şcoală, la finalul lunii va emite o factură către unitatea de învăţământ (pentru decontarea a 50% din valoarea transportului) şi încă o factură către CJ (pentru restul de 50%)? În ambele cazuri este nevoie (sau nu) de încheierea unui contract de prestări servicii (cu unitatea de învăţământ şi CJ) pentru a putea emite facturile respective? La aceste întrebări, se pare că nimeni din Guvern nu are răspuns", se încheie comunicatul remis de Federaţia Operatorilor Români de Transport.
Sursa: www.agerpres.ro