Fotbal: FRF a obţinut în instanţă dizolvarea grupării Progresul Bucureşti pentru insolvabilitate evidentă

Federaţia Română de Fotbal a solicitat şi a obţinut în instanţă dizolvarea grupării Progresul Bucureşti pentru insolvabilitate în urma pierderii de către gruparea sportivă a unor procese pe care le-a intentat FRF şi pe care le-a pierdut.
"ASFC Progresul Bucureşti a deschis şi pierdut, rând pe rând, multiple proceduri judiciare iniţiate împotriva FRF. Aceste proceduri au presupus şi presupun costuri pentru FRF, cheltuieli de judecată ce trebuie suportate de ASFC Progresul conform legii. Subliniem faptul că aceste debite ale ASFC Progresul faţă de FRF nu reprezintă în niciun fel datorii ale ASFC Progresul rezultate din calitatea acestei entităţi de structură sportivă, ci reprezintă exclusiv debite ale unei persoane juridice care a iniţiat litigii în instanţele de drept comun, litigii pe care le-a pierdut şi pentru care are obligaţia de a achita costurile generate de aceste acţiuni. Precizăm că motivul dizolvării acestei entităţi nu l-a constituit o simplă datorie, ci starea de insolvabilitate evidentă în care se află asociaţia. Astfel, conform Încheierii din 1.02.2019 emisă de Biroul Executorilor Judecătoreşti căruia FRF i-a încredinţat executarea silită, 'nu au fost identificate bunuri mobile sau imobile aparţinând debitoarei [ASFC Progresul] [...] în urma adreselor de înfiinţare a popririi nu a fost recuperată nicio sumă de bani'. Potrivit art. 56 alin. (1) lit. d) al Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 'Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate: [...] d) când asociaţia a devenit insolvabilă. Starea de insolvabilitate care rezultă din lipsa oricăror bunuri urmăribile, constatată de executorul judecătoresc, a fost consfinţită de instanţa judecătorească prin Hotărârea din 13.09.2019 a Judecătoriei Sectorului 3'", se arată într-un comunicat al Departamentului Juridic al federaţiei, postat pe site-ul oficial, preluat de AGERPRES.
Sursa citată precizează că ASFC Progresul nu deţine imunitate faţă de lege şi nu este scutită de plata cheltuielilor pe care le provoacă: "Contestaţia la executare formulată de ASFC Progresul a fost respinsă prin Sentinţa civilă nr. 2167/5.03.2019, rămasă definitivă prin neapelare la data de 23.04.2019, conform menţiunii exprese a Preşedintelui Judecătoriei Sectorului pe documentul depus la dosarul cauzei de către FRF. Existenţa unei stări de insolvabilitate constatată în scris de organele abilitate nu poate fi ocolită în faţa instanţei de judecată, aşa cum pare să creadă ASFC Progresul. Dreptul la liberul acces la justiţie este garantat, dar el implică şi responsabilitatea patrimonială pentru exercitarea acestuia fără temei. ASFC Progresul nu deţine imunitate faţă de lege şi nu este scutită de plata cheltuielilor pe care le provoacă prin cererile sale nefondate şi nici de executarea unor hotărâri judecătoreşti".
Preşedintele grupării Progresul Bucureşti, Tudor Iacov, este unul dintre contestatarii actualei conduceri a FRF, el depunând un memoriu prin care contesta legitimitatea ultimei Adunări Generale a federaţiei, din luna aprilie.
Iacov a precizat atunci că a depus în instanţă şi o cerere de dizolvare a Federaţiei Române de Fotbal, pe motiv că "are doar trei membri înscrişi legal în registrul special".