GHIDUL lucrătorului român în Spania – Ai conflicte la locul de muncă din Spania?

CONFLICTE DE MUNCĂ
În cazul apariţiei unor conflicte de muncă cetăţenii români se pot adresa următoarelor instituții:
Inspecția Muncii și Securității Sociale spaniolă (Inspección de Trabajo y Seguridad Social) – la sediul central sau la direcțiile teritoriale și provinciale.
Sediul Central: Calle Agustín de Bethancourt, 4, 28003 – Madrid
Tel: 0034 91 363 00 00
Fax: 0034 91 363 0678
Site: www.empleo.gob.es/ITSS
Celei mai apropiate unităţi a Poliţiei Naţionale (în oraşe) sau Comandamentului Gărzii Civile (la sate) www.interior.gob.es.
Filiala sindicatului la care sunt afiliați, ai căror juriști și avocați îi pot consilia și le pot apăra interesele (UGT – Unión General de los Trabajadores: www.ugt.es/ CC.OO – Comisiones Obreras: www.ccoo.es).
Tribunalului social (Juzgado de lo Social) competent teritorial www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215197982704/EstructuraOrganica.html
Ambasada: de asemenea, este recomandabil ca despre aceste demersuri să fie informat şi Biroul de muncă și afaceri sociale din cadrul Ambasadei României de la Madrid.
Datele de contact ale atașatului pe probleme de muncă și sociale din cadrul Ambasadei României:
e-mail: madrid.social@mae.ro
Tel. (+34) 913 507 356
ATENTIE: Nerespectarea legislaţiei muncii constituie infracțiune și are consecințe atât pentru angajat, cât și pentru angajator!
RAPORTURI DE MUNCĂ
Raportul de muncă angajat–angajator este reglementat în Spania prin Constituţie, Codul Civil, Codul Muncii (Estatuto de los trabajadores) și contractele colective de muncă.
Contractele se încheie pe durată nedeterminată sau determinată, cu normă întreagă sau timp parțial de lucru.
În Spania există diferite convenţii colective de muncă în funcţie de zonele geografice şi de activităţi. Din acest motiv, nu întotdeauna condiţiile de muncă ale lucrătorilor din provincii diferite sunt aceleaşi.
Salariul acordat angajatului nu poate fi mai mic decât salariul minim interprofesional stabilit de Guvern pentru anul în curs pentru munca pe timp complet.
Înainte de începerea activităţii lucrative, angajatorul trebuie să înscrie angajatul ca salariat al său la sistemul de securitate socială spaniol(Seguridad Social: www.seg-social.es) pentru ca ulterior acesta să poată beneficia corespunzător de drepturi în caz de șomaj, boală, accidente, maternitate, pensie, invaliditate, prestații pentru deces și urmași.
ATENȚIE: Verificați dacă angajatorul v-a înscris în sistemul de securitate socială (solicitare de “vida laboral”): www.seg-social.es.
IMPORTANT: Pentru obținerea de informații suplimentare pot fi consultate paginile web: www.mmuncii.ro –Ministerul român al Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice;
www.meyss.es –Ministerului Muncii și Securității Sociale din Spania;
www.europa.eu/eures –portalul EURES al mobilității europene pentru ocuparea forței de muncă.
Ambasada României în Regatul Spaniei:
Avda. Alfonso XIII, no. 157, 28016, Madrid
Tel: 0034-91-350 18 81; Fax: 00 34-91-345 29 17
E-mail: secretariat@embajadaderumania.es
Web: http://madrid.mae.ro