GHIDUL lucrătorului român în Spania – Ce trebuie să faci după ce ai ajuns în Spania?

După 1 ianuarie 2014, Spania a ridicat restricțiile pe piața muncii pentru cetățenii români. Aceasta înseamnă că, în conformitate cu principiul egalității de tratament, cetățenii români au dreptul de a obține un loc de muncă în condiții egale cu cetățenii spanioli în orice domeniu (atât ca angajați, cât și ca lucrători pe cont propriu – „autónomos”), informează Ambasada României în Regatul Spaniei.
Înscrierea ca persoană în căutare de loc de muncă și înregistrarea contractului de muncă se fac în baza documentului național de identitate valabil sau permisului de rezidență, obligatoriu după cel mult 3 luni de ședere în Spania. Conform prevederilor Directivei privind drepturile de şedere ale cetăţenilor din UE (Directiva 2004/38/CE), lucrătorii migranți sunt obligaţi să se înregistreze la autorităţile competente, în funcție de durata contractului de muncă, astfel:
1. în cazul în care lucrătorul vine cu un contract de muncă pentru o perioadă de mai puţin de trei luni, nu sunt necesare nici un fel de formalităţi de şedere; este suficient să dețină pașaportul sau, după caz, documentul de identitate în vigoare, în care să figureze cetățenia;
2. pentru o perioadă de ședere pe teritoriul spaniol mai mare de trei luni, are obligaţia să solicitate personal înregistrarea în Registrul Central al Cetăţenilor Străini/ Registro Central de Extranjeros, la Oficiul pentru Cetăţenii Străini/ Oficina de Extranjeros (în lipsa acestuia, la Comisariatul Provincial de Poliţie/ Comisaría Provincial de Policía) din provincia unde doreşte să rămână sau să locuiască (www.interior.gob.es). În certificatul eliberat vor figura: numele, cetățenia, domiciliul și numărul de identificare (NIE) în baza căruia se va putea cotiza și pentru asigurările sociale.
FORMULARE EUROPENE
Pentru obținerea în Spania a anumitor drepturi se aplică principiul totalizării perioadelor sau al exportului de prestații, ceea ce face necesară corespondența între instituțiile omoloage din cele două state, pentru recunoașterea și stabilirea acestora, prin intermediul formularelor europene, care conţin informaţii necesare pentru a determina și atesta drepturile lucrătorului. Înainte de a pleca, lucrătorul trebuie să ceară instituțiilor competente să îi furnizeze formularele adecvate. Instituția din Spania are şi posibilitatea să comunice direct cu instituția competentă din România pentru a obține informațiile de care are nevoie, furnizate prin formulare, respectiv:
Formularele pentru detaşări în străinătate şi drepturi la prestaţii de sănătate şi de maternitate: sunt eliberate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) şi de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), în funcţie de situaţie; Formularele pentru calculul şi plata pensiilor: sunt eliberate de Casele Judeţene de Pensii respectiv Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti (CJP/CPMB), după caz;
Formularele pentru dreptul la prestaţii de şomaj: sunt eliberate de Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) respectiv a Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, după caz;
Formularele pentru diverse prestaţii familiale: sunt eliberate, în funcţie de conţinut, de Agenţiile Judeţene/Municipală pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, de Serviciile de evidenţă a persoanelor din cadrul primăriilor, de unităţile şcolare unde învaţă copiii lucrătorului, de Direcţia Judeţeană/ Municipală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.
Instituțiile competente din Spania în materie de formulare europene sunt:
  • pentru majoritatea categoriilor de formulare, Institutul Național de Securitate Socială (INSS) prin rețeaua sa de centre de informații pentru cetățeni (CAISS);
  • pentru seria de formulare referitoare la șomaj organismul competent este Serviciul Public de Ocupare (SEPE/INEM), prin rețeaua sa de agenții de ocupare. În practică, atunci când se prezintă unei instituții spaniole un formular în limba română, aceasta poate să-l compare cu unul redactat în limba spaniolă, nefiind nevoie de traducere, deoarece conținutul formularului este ușor de înțeles.
Ambasada României în Regatul Spaniei:
Avda. Alfonso XIII, no. 157, 28016, Madrid
Tel: 0034-91-350 18 81; Fax: 00 34-91-345 29 17
E-mail: secretariat@embajadaderumania.es
Web: http://madrid.mae.ro