Gradul de realizare a veniturilor în 2014 a fost de 98,1%, iar în cazul cheltuielilor de 96,9% (raport MFP)

Gradul de realizare a veniturilor și cheltuielilor bugetare în 2014 a fost sub estimările cuprinse în buget, respectiv de 98,1% în cazul veniturilor și de 96,9% în cazul cheltuielilor, reiese din Raportul privind Execuția Bugetară finală pe anul 2014, publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.
'Veniturile bugetului general consolidat au totalizat, în 2014, 214,3 miliarde lei, reprezentând 32,1% din PIB și un grad de realizare față de estimările anuale de 98,1%. Din punct de vedere al gradului de realizare al programului anual de încasări, principalele venituri bugetare au înregistrat următoarele evoluții: impozitul pe profit 102,1%, impozitul pe venit și salarii 102,9%; taxa pe valoarea adăugată 94,4%, accize 99,9%, contribuțiile de asigurări 100,3% și veniturile nefiscale 97,8%.Evoluții mai puțin favorabile față de nivelul anual estimat al veniturilor s-au înregistrat în cazul sumelor primite de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate, unde gradul de realizare a fost de 90,3%', reiese din documentul citat.
Potrivit raportului, încasările bugetare au fost influențate atât de evoluțiile economice, cât și de deciziile de politică fiscală adoptate, cum ar fi: creșterea salariului minim, majorarea salariilor în sectorul bugetar, creșterea punctului de pensie, majorarea cotei de contribuții aferentă fondurilor de pensii administrate privat, precum și diminuarea cotei de contribuții de asigurări sociale de stat și modificarea cuantumului accizelor.
În privința cheltuielilor bugetare, acestea au totalizat 225,8 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 33,9% din PIB și un grad de realizare față de nivelul prevăzut de 96,9%.
'Din punct de vedere al gradului de realizare al programului anual, principalele categorii de cheltuieli bugetare au înregistrat următoarele evoluții: cheltuielile de personal 99,8%, cheltuielile cu bunuri și servicii 94,5%, cheltuielile cu dobânzile 103,6%, cheltuielile cu subvențiile 106,8%, cheltuielile cu asistența socială 99,4%, cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă 105,3%', se subliniază în raport.
Potrivit documentului, structura economică a cheltuielilor a înregistrat o creștere a ponderii cheltuielilor de personal cu 0,9 puncte procentuale, față de 2013, a cheltuielilor cu subvențiile cu 0,3 puncte, dar și diminuări ale ponderii în cazul cheltuielilor cu bunuri și servicii, cu 0,3 puncte, cheltuielilor cu dobânzile, cu 0,5 puncte, a cheltuielilor aferente programelor cu finanțare rambursabilă, cu 0,1 puncte și în cazul cheltuielilor cu asistența socială cu 0,1 puncte procentuale.