Inițiativă legislativă cetățenească privind declararea autonomiei Ținutului Secuiesc, publicată în Monitorul Oficial

O inițiativă legislativă cetățenească privind declararea autonomiei Ținutului Secuiesc a fost publicată joi în Monitorul Oficial, informează AGERPRES.
Initiațiva care stabilește "statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc" a fost elaborată de un comitet de inițiativă format din zece persoane: Arus Zsolt Istvan, Czink Attila, Kercso Attila, Baico Zsigmond, Kovacs Laszlo, Cziriak Karoly, Elekes-Jozsa Martin, Takacs Jozsef, Kolcsar Gheza și Marton Csaba.
În expunerea de motive a inițiativei legislative se arată că Ținutul Secuiesc este o "regiune istorică, cu un trecut aparte, care s-a bucurat de o largă autonomie", indiferent de statul din care făcea parte, inclusiv în timpul regimului comunist. Inițiatorii invocă principiul subsidiarității, susținând că toate comunitățile locale trebuie să aibă un cuvânt de spus în privința treburilor care prezintă interes pentru ele.
Inițiatorii consideră că, în contextul în care regionalizarea trenează, este "utilă implementarea unui proiect-pilot, care să demonstreze că regionalizarea chiar este o soluție și pentru România". Aceștia invocă un referendum "neoficial", în care 99,8% din participanți, respectiv peste 210.000 de persoane, au votat pentru crearea unei regiuni administrative cu "prerogative sporite, menite a prezerva valorile, cultura, tradițiile și identitatea acestei regiuni".
"Este o evidență că existența regiunii administrative de responsabili aleși prin vot universal și învestiți cu responsabilități efective permite o administrare eficace și, în același timp, aproape de cetățeni", afirmă inițiatorii.
Comitetul de inițiativă susține că recunoașterea unei autonomii ar contribui la coeziunea teritorială a României, precizând că proiectul nu lezează integritatea teritorială și suveranitatea națională.
Inițiativa legislativă cetățenească prevede că locuitorii Ținutului Secuiesc se constituie în comunitate autonomă "ca expresie a identității istorice, în scopul asigurării egalității de șanse a cetățenilor și protecției identității naționale maghiare".
Potrivit inițiativei, Ținutul Secuiesc va deveni regiune autonomă cu personalitate juridică în cadrul României. Una dintre prevederi stipulează că "autonomia regiunii nu afectează integritatea teritorială și suveranitatea statului român", precizându-se delegarea de competențe.
În inițiativa legislativă se arată că teritoriul regiunii autonome cuprinde actualele județe Covasna și Harghita, precum și scaunul istoric Mureș și este împărțit în opt scaune.
De asemenea, se precizează că în Ținutul Secuiesc va fi instituită limba maghiară ca limbă cu statut oficial, putând fi folosită în învățământ, cultură, justiție și în administrație.
Inițiativa prevede că autonomia regională în Ținutul Secuiesc se exercită de Consiliul de Autoadministrare, de o Comisie de Autoadministrare, un președinte, autoritățile scaunelor și cele locale.
Proiectul are un capitol special dedicat "legăturii dintre stat și regiune", care prevede că Guvernul României numește un singur prefect în regiune, care "veghează asupra respectării legalității" și care are competențe de mediere în cazul unor divergențe între regiune și Guvern.
În inițiativă se prevede posibilitatea ca autoritățile regiunii să solicite rediscutarea unor legi sau acte ale Parlamentului și Guvernului care vizează Ținutul Secuiesc. Proiectul stipulează că orice act al statului român trebuie adoptat de Consiliul de Autoadministrare, iar printr-o hotărâre luată cu o majoritate de două treimi dintre membri se poate cere rediscutarea actelor în cauză.
Președintele Ținutului Secuiesc și președinții scaunelor pot contesta prevederile legale în instanțe judecătorești, în cazul "lezării prevederilor prezentului statut a reglementărilor referitoare la ocrotirea limbii maghiare sau a altor limbi folosite tradițional în regiune".
Inițiativa legislativă cetățenească este însoțită de avizul negativ al Consiliului Legislativ, care semnalează că aceasta vizează crearea unei entități statale distincte, paralelă cu statul național unitar român.
"A se acorda drepturi sociale și sporite de autoadministrare a unor entități administrativ-teritoriale, nerecunoscute de Constituția statului, organizate exclusiv pe baze etnice, pe baza ponderii unei minorități naționale, înseamnă a admite încălcarea principiului egalității dintre cetățenii aceluiași stat, indiferent de apartenența lor la o majoritate sau la una dintre minorități, contravenind flagrant normelor dreptului internațional în materie, dar și prevederilor constituționale", se arată în avizul Consiliului Legislativ.
De asemenea, Consiliul Legislativ subliniază că din punct de vedere al dreptului intern inițiativa legislativă cetățenească contravine flagrant ordinii constituționale a statului român, instituind unități administrativ-teritoriale noi, distincte de celelalte unități administrativ-teritoriale consacrate de Constituție, atât prin modul de organizare, cât și prin prerogativele speciale care se doresc a fi atribuite autorităților publice constituite în acestea.
"Niciun grup și nicio persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu", se mai arată în punctul de vedere al Consiliului Legislativ.