Instanța pune sechestru pe averea torționarului Alexandru Vișinescu

Judecătorii de la Curtea de Apel București au decis miercuri instituirea sechestrului asigurător asupra unei garsoniere și pe acțiunile deținute de fostul comandant al Penitenciarului Râmnicu Sărat, Alexandru Vișinescu, în cadrul procesului în care acesta este acuzat de infracțiuni contra umanității.

"În temeiul art.249 alin.1, 2, 5, 6 din Codul de procedură penală, instituie sechestru asigurator, pentru garantarea reparării pagubei, asupra următoarelor bunuri mobile și imobile aparținând inculpatului Vișinescu Alexandru, până la concurența valorii reprezentând echivalentul în lei al sumei de 660.000 euro: imobilul construcție situat în municipiul București, strada Brezoianu nr.53A, et.3, ap.9, sectorul 1, compus din o cameră și dependințe, cu o valoare de impunere de 78.450,24 lei, înscris în cartea funciară nr.253998-C1-U29, deschisă la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 1 București; 12 acțiuni deținute la SIF1 Banat-Crișana SA, 10 acțiuni deținute la SIF2 Moldova SA, 64 acțiuni deținute la SIF3 Transilvania SA, 77 acțiuni deținute la SIF4 Muntenia SA și 21 acțiuni deținute la SIF5 Oltenia SA și dividendele la care acțiunile respective dau dreptul, cu reținerea acestora de către instituția plătitoare, urmând a fi realizată notarea corespunzătoare la Depozitarul Central SA", se arată în decizia instanței.

De asemenea, judecătorii au instituit poprire asigurătorie asupra unei cote de 1/3 din pensia, în valoare netă de 3.376 lei, încasată de Vișinescu de la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne.

Următorul termen al procesului a fost stabilit pentru 5 noiembrie, când Alexandru Vișinescu va fi adus de polițiști cu mandat, după ce acesta nu s-a prezentat miercuri la proces.

Alexandru Vișinescu, fost comandant al Penitenciarului Râmnicu Sărat, a fost trimis pe 18 iunie în judecată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, fiind acuzat de săvârșirea de infracțiuni contra umanității, în legătură cu abuzurile exercitate asupra deținuților politici.

Procurorii susțin că, în perioada 1956-1963, Alexandru Vișinescu, în calitate de comandant al Penitenciarului Râmnicu Sărat, a săvârșit acțiuni și inacțiuni sistematice care au avut ca rezultat persecutarea colectivității reprezentate de deținuții politici încarcerați în acest penitenciar, prin privare de drepturi fundamentale ale omului sau prin restrângerea gravă a exercitării acestora, pe motive de ordin politic.

Astfel, deținuții erau supuși unor condiții de existență sau tratament de natură să ducă la distrugerea lor fizică, fără să li se asigure medicamente și fără să li se acorde îngrijiri sau asistență medicală adecvate.

Totodată, netratarea bolnavilor, refuzul de transfer către spitalele penitenciar, degradarea stării de sănătate a condamnaților prin lipsa hranei, lipsa încălzirii, pedepsele aplicate discreționar și abuziv, condițiile de detenție inumane, relele tratamente, bătaia și alte violențe, ignorarea adreselor și sesizărilor formulate de deținuți erau tot atâtea acțiuni menite a duce la exterminarea fizică a persoanelor încarcerate.