MFP: Criteriul pe categorii de vârstă pentru potențialii beneficiari ai programului “Prima mașină”, eliminat

Toate persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani, eligibile să aplice pentru programul "Prima mașină", vor beneficia de finanțare care va acoperi maximum 95% din prețul de achiziție prevăzut în factura proformă, potrivit unei noi forme a normelor de aplicare ale programului, postate marți de Ministerul Finanțelor Publice (MFP) pe site-ul propriu.

Această nouă formă include propuneri și observații rezultate din procesul de consultare publică și inter-instituțională.

Comparativ cu prima variantă a normelor de aplicare postată pe site-ul MFP în data de 31 octombrie 2014, proiectul de Hotărâre de Guvern publicat marți pe site-ul instituției elimină criteriul pe categorii de vârstă pentru potențialii beneficiari.

Conform noii variante, toate persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani, eligibile să aplice pentru acest program, vor beneficia de finanțare care va acoperi maximum 95% din prețul de achiziție prevăzut în factura proformă. Din finanțarea acordată, maximum 50% va reprezenta garanția statului.

MFP precizează că finanțarea de care vor beneficia persoanele fizice nu include dobânzile și comisioanele bancare, precum și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit. Durata maximă a finanțărilor este de 60 de luni calendaristice.

O altă diferență față de varianta inițială a proiectului normelor de aplicare constă în introducerea unei prevederi prin care autoturismul achiziționat în cadrul programului poate fi înstrăinat, în anumite situații, sub condiția achitării integrale a soldului finanțării garantate. De asemenea, preluarea finanțării garantate și a dreptului de proprietate asupra autoturismului se poate face de către orice alte persoane fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prin inovație.

Pentru a beneficia de garanția acordată de stat prin acest program, potrivit actualului proiect de HG, persoanele fizice trebuie să îndeplinească o serie de condiții, cum ar fi să facă dovada, cu declarația pe proprie răspundere și cu copia facturii proformă emise de vânzător, că autoturismul care se achiziționează în cadrul programului este nou, că este produs în spațiul intracomunitar sau provenit din import, că îndeplinește cel puțin cerințele minime ale standardului EURO 5, că este achiziționat de la o persoană juridică ce are ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor și că are un preț de achiziție ce nu depășește suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA, după caz.

O altă condiție este cea potrivit căreia persoanele fizice care aplică trebuie să dispună de un avans de minimum 5% din prețul de achiziție în cazul finanțărilor garantate, care acoperă diferența dintre prețul de achiziție a autoturismului nou, rezultat din factura proformă, și finanțarea garantată.

În plus, acestea trebuie să asigure autoturismul nou achiziționat din finanțarea garantată printr-o poliță de asigurare de tip CASCO, care va acoperi cel puțin daunele totale și parțiale de furt și avarii; fără franciză pentru daunele totale de furt și avarii și fără franciză sau cu franciză de maximum 100 de euro echivalent în lei pentru daunele parțiale de furt și avarii. Obligația se menține pentru toată perioada de valabilitate a garanției.

La aceste condiții se adaugă normele proprii fiecărei bănci, precum și condițiile specificate deja în OUG 66/ 2014 prin care s-a aprobat acest program.

De asemenea, beneficiarul se obligă să constituie în favoarea finanțatorului și a statului român, reprezentat de MFP, proporțional cu procentul de garantare, o ipotecă mobiliară asupra soldului creditor al contului curent deschis la instituția finanțatoare. Ipoteca mobiliară va fi valabilă până la stingerea creanțelor datorate de beneficiar în baza contractelor de finanțare și de garantare.

Programul guvernamental "Prima mașină", prin care statul va garanta finanțarea pentru achiziția unui autoturism nou, va beneficia în 2014 de un plafon total al garanțiilor de 50 de milioane de lei.

Costul total al finanțărilor acordate în cadrul Programului va fi compus din rata dobânzii ROBOR la 6 luni și o marjă de maximum 3% pe an. Marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către finanțator în toate etapele finanțării, dar nu include costul asigurării, costurile legate de publicitate, prima de garantare, penalitățile percepute conform contractului de finanțare. La acestea se adaugă prima de garantare, compusă din comisionul de risc datorat MFP și comisionul de administrare datorat Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), al căror nivel este stabilit anual prin ordin al ministrului Finanțelor Publice sau ministrului delegat pentru Buget.

Comisionul de risc se calculează de către finanțator, ca procent aplicat la suma garantată, și se achită o singură dată, la acordarea garanției, pentru toată perioada de valabilitate a garanției.

Comisionul de administrare este calculat la soldul garanției statului.

Normele de aplicare a Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi stabilesc o serie de condiții și criterii de eligibilitate și pentru finanțatori, precum și procedura detaliată de implementare a acestuia.